Adnewyddu anferth ar y ffordd i Ganolfan Mileniwm Cymru

Medi 28, 2022

Canolfan Mileniwm Cymru
Yn fuan bydd golwg croesawgar newydd yng nghyntedd Canolfan Mileniwm Cymru, gan fod camau cyntaf y gwaith ailwampio mwyaf ers i'r ganolfan gelfyddydau agor 18 mlynedd yn ôl bellach ar waith.

Bydd hwb croeso newydd sbon yn llenwi cyntedd yr adeilad wrth y brif fynedfa. Bydd y lolfa fawr, a fydd yn cynnwys bar amlbwrpas lle bydd staff yn gweini lluniaeth yn ystod y dydd yn ogystal ag ateb ymholiadau am docynnau, yn arddangos gwaith celf ac yn gweithredu fel gofod i unrhyw un weithio, cwrdd ac ymlacio.

Bydd gofod cabaret lliwgar wedi’i ailwampio gyda lle i 140 o bobl yn cyflwyno rhaglen feiddgar o’r perfformiadau drag, comedi, bwrlésg, cerddoriaeth fyw a geiriau llafar gorau.

Bydd y lolfa i aelodau hefyd yn cael ei hailwampio, gan roi mynediad arbennig i ofod ar ei newydd wedd i gefnogwyr mwyaf hael y Ganolfan, ychydig funudau o’u seddi.