Adam Jones y Garddwr wedi’i benodi’n Gyfarwyddwr Garddwriaeth newydd i Sioe Frenhinol Cymru

Tachwedd 15, 2023

Adam Jones
Mae Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn falch iawn ogyhoeddi penodiad Adam Jones (Adam yn yr Ardd) yn Gyfarwyddwr Anrhydeddus Cynorthwyol newydd Garddwriaeth yn Sioe Frenhinol Cymru.

Mae hyrwyddo garddwriaeth yn un o amcanion elusennol allweddol y Gymdeithas ac mae cynlluniau ar fynd i sefydlu Pentref Garddwriaethol newydd yn Sioe Frenhinol Cymru 2024, yn dathlu pob agwedd ar arddwriaeth yng Nghymru. 

I’n helpu i gyflawni’r weledigaeth yma, mae CAFC wedi penodiAdam Jones fel y Cyfarwyddwr Garddwriaeth gwirfoddolnewydd i gymryd rhan arweiniol yn yr adran. Bydd y swydd yn golygu goruchwylio datblygiad y pentref garddwriaetholnewydd, cysylltu â rhanddeiliaid allweddol, a dod ag arddangoswyr a chyfleoedd noddi i Sioe Frenhinol Cymru. 

Bydd y garddwr adnabyddus o Sir Gaerfyrddin, sy’n cael ei adnabod fel Adam yn yr Ardd, yn wyneb a llais cyfarwydd i lawer. Mae Adam wedi datblygu llawer o ddilynwyr ar y cyfryngau cymdeithasol gyda dros 26,000 o ddilynwyr arInstagram (@adamynyrardd). Mae Adam yn awdur llyfr garddio i blant hefyd, ac yn westai rheolaidd ar BBC Radio Cymru arhaglenni S4C Prynhawn Da a Heno.

Dechreuodd Adam arddio pan oedd ond yn dair blwydd oed gan ddilyn mwyniant garddio ei dad-cu.  Yn awr, gyda dros ugain mlynedd o brofiad garddio, mae Adam yn pleidio garddio organig ac ystyriol o natur ac yn ymdrechu i annog a gwella bioamrywiaeth, gan weithio gydag ysgolion a grwpiaucymunedol.  

“Pan wnaeth Prif Weithredwr CAFC a minnau gyfarfod Adam, gwnaeth ei egni a’i weledigaeth argraff enfawr ar y ddau ohonom,” meddai Richard Price, Cyfarwyddwr y Sioe. 

“Mae gydag Adam gymaint o syniadau gwych i wneud yr adran arddwriaethol yn lle diddorol a bywiog. Rydym yn edrych ymlaen at weithio gydag Adam, a’n tîm o wirfoddolwyr a rhanddeiliaid o bob cwr o’r diwydiant i ddod â’r pentrefgarddwriaethol newydd yn fyw mewn pryd ar gyfer Sioe Frenhinol Cymru y flwyddyn nesaf.” 

Mae Adam Jones yn gyffrous i ddechrau ei swydd. “Rwyf wrth fy modd o gael cynnig y cyfle gwych yma i weithio gyda’r Gymdeithas ac unigolion rhagorol o bob cwr o Gymru i wireddu potensial y pentref garddwriaethol newydd,” meddai Adam.

“Rwyf yn cefnogi â’m holl galon y weledigaeth i ysbrydoli, addysgu a chydweithredu a bydd hyn yn hollbwysig wrth aildanio bri’r adran arddwriaethol fel rhan annatod o’r sioe. 

Rwyf yn wirioneddol edrych ymlaen at annog cenhedlaeth newydd o arddangoswyr a thyfwyr i gystadlu a dathlu eu gwaith, gyda ffocws mawr ar addysg. Mae’r cyfleoedd i gydweithio gyda grwpiau ar draws Cymru a hyrwyddo garddwriaeth yn ddiddiwedd.

Mae i’r adran arddwriaethol hanes hir a chyfoethog o ddangos Cymru ar ei gorau un ar lwyfan ryngwladol ac yn awr mae gennym gyfle euraidd i ddatblygu a dathlu garddwriaeth Cymru ymhellach.”

Bydd Adam yn ymuno â ni yn y Ffair Aeaf sy’n dod yn ddiweddarach y mis hwn fel siaradwr gwadd yn ystod ein rhaglen addysgol newydd ‘Our Land / Ein Tir’.   

Edrychwn ymlaen at groesawu Adam i dîm Sioe Frenhinol Cymru.

I gael rhagor o wybodaeth am y Ffair Aeaf neu i brynu tocynnau, ewch i’n gwefan.

Mwy

GWELD POPETH

Menter a Busnes agor tair swyddfa newydd

Yr Urdd yn Cynyddu'r Economi Gymreig gan £45 Miliwn yn 2022-23

Newid cyfansoddiadol yn hanfodol i greu llwybr i Gymru well – Yr Athro Laura McAllister

 • Popeth6260
 • Newyddion
  5841
 • Addysg
  2125
 • Hamdden
  1861
 • Iaith
  1631
 • Celfyddydau
  1451
 • Amgylchedd
  1001
 • Gwleidyddiaeth
  932
 • Iechyd
  680
 • Llenyddiaeth
  645
 • Cerddoriaeth
  600
 • Arian a Busnes
  550
 • Amaethyddiaeth
  487
 • Bwyd
  448
 • Chwaraeon
  366
 • Eisteddfod Genedlaethol Cymru
  320
 • Gwyddoniaeth a Thechnoleg
  277
 • Ar-lein
  261
 • Eisteddfod yr Urdd
  176
 • Hyfforddiant / Cyrsiau
  72
 • Cystadlaethau
  47
 • Barn
  16
 • Papurau Bro
  14
 • Adolygiadau Llyfrau
  13
 • Teledu
  11
 • Adolygiadau Cerddoriaeth
  6
 • Sioe Frenhinol Cymru
  3
 • Llythyron
  3