Ystafell ddwbl i'w rhentu yn Riverside, Caerdydd

  • Survey Image
Enw cyswllt:
Ffôn:
E-bost: anfon e-bost
Lleoliad: Gellir gweld manylion y lleoliad yn y disgrifiad

Trosolwg:

Ystafell wely ddwbl i'w rhentu mewn ty yn Riverside, Caerdydd. £325 y mis (gan gynnwys biliau)

Disgrifiad:

Rhannu ty gyda 1 person arall. Yn y ty mae 3 ystafell wely (felly mae 1 ystafell wely sbar ar gyfer teulu/ffrindiau), ystafell fyw, ystafell fwyta, cegin ac ystafell ymolchi â chawod. £325 y mis yn cynnwys yr holl filiau, Sky+, Broadband a ffôn. Cysylltwch â Bethan am ragor o wybodaeth ar 07846 824402.

Mwy

GWELD POPETH

Yn chwilio: Ty i 3 yn Nhreganna, Caerdydd.

Ystafell ddwbl i'w rhentu yn Y Rhath

Ystafell Ddwbwl ar gael yng Nghaerdydd

Ystafell ddwbl i'w rhentu yn Riverside, Caerdydd

Cysylltiad Ystafell ddwbl i'w rhentu yn Riverside, Caerdydd

Rhowch y testun a welwch yn y ddelwedd ar y chwith i mewn i'r blwch testun. Mae angen hyn i atal cyflwyno ceisiadau cyswllt yn awtomataidd.

Verification Code image cannot be displayed