Ystafell Ddwbl i'w Rhentu - Caerfyrddin - ar gael nawr

  • Survey Image
Enw cyswllt:
Ffôn:
E-bost: anfon e-bost
Lleoliad: Gellir gweld manylion y lleoliad yn y disgrifiad

Trosolwg:

Ystafell ddwbl i'w rhentu mewn ty braf yng Nghaerfyrddin. Tafliad carreg o ganol y dref. Delfrydol i ferch broffesiynnol yn ei 20/30 au. £330/m (cynnwys biliau + treth y cyngor). Rhannu'r ty gyda merch arall.07814 795324 neu catrinhowells@hotmail.com

Disgrifiad:

Ystafell ddwbl i'w rhentu mewn ty braf yng Nghaerfyrddin. Tafliad carreg o ganol y dref, o Goleg y Drindod ac Ysbyty Glangwili. Delfrydol i ferch broffesiynnol yn ei 20/30 au.

£330/mis (yn cynnwys biliau + treth y cyngor). Ystafell wedi'i dodrefnu. Popeth sydd ei angen arnoch yn y ty, ac mae gardd yn y cefn. I rannu'r ty gyda merch arall. Cysylltwch am ragor o wybodaeth - 07814 795324 neu catrinhowells@hotmail.com. Diolch!

Mwy

GWELD POPETH

Ty tair stafell wely ar gael i'w rhenti yn Grangetown

Fflat i'w rhentu

Ty ar werth

Ystafell Ddwbl i'w Rhentu - Caerfyrddin - ar gael nawr

Cysylltiad Ystafell Ddwbl i'w Rhentu - Caerfyrddin - ar gael nawr

Rhowch y testun a welwch yn y ddelwedd ar y chwith i mewn i'r blwch testun. Mae angen hyn i atal cyflwyno ceisiadau cyswllt yn awtomataidd.

Verification Code image cannot be displayed