Ty tair stafell wely ar gael i'w rhenti yn Grangetown

  • Survey Image
Enw cyswllt:
Ffôn:
E-bost: anfon e-bost
Lleoliad: Gellir gweld manylion y lleoliad yn y disgrifiad

Trosolwg:

Tŷ teras Fictoraidd, (heb ei ddodrefnu) wedi'i leoli'n ardderchog yn Grangetown, o fewn 15 munud o gerdded i ganol y ddinas a Bae Caerdydd ar gael i'w rhenti.

Disgrifiad:

Ty teras Fictoraidd, wedi'i leoli'n ardderchog yn Grangetown, o fewn 15 munud o gerdded i ganol y ddinas a Bae Caerdydd. Mae'r eiddo wedi'i foderneiddio'n brydferth tra'n cynnal naws a nodweddion gwreiddiol. Mae'r eiddo'n cynnwys tair stafell wely, gofod swyddfa fach a stafell ymolchi fyny'r grisiau. Mae yna gegin osodedig mewn steil ffermdy gydag oergell ayb, ystafell utility a thoiled lawr grisiau, a dwy ystafell dderbyn o faint da gyda llosgwr boncyff (log burner) gweithredol wedi'i osod. Gardd hyfryd o faint da. Eiddo gwych ar gyfer pobl broffesiynol.

Pris : £800 pob mis

Cysylltwch a Emma: 07974 914488 / neu Matt 07831 582484

Mwy

GWELD POPETH

Rhewgist - Chest Freezer

Stafell i’w rhentu mewn tŷ yn Canton

Teledu Digidol Lliw JVC 32" - 32" JVC Digital Colour Television

Ty tair stafell wely ar gael i'w rhenti yn Grangetown

Cysylltiad Ty tair stafell wely ar gael i'w rhenti yn Grangetown

Rhowch y testun a welwch yn y ddelwedd ar y chwith i mewn i'r blwch testun. Mae angen hyn i atal cyflwyno ceisiadau cyswllt yn awtomataidd.

Verification Code image cannot be displayed