Ty i'w rhentu yn Nhreganna, Caerdydd.
Ty i'w rhentu yn Nhreganna, Caerdydd.

Ty ystafell dau gwely i'w rhentu yn Nhreganna, heb dodrefn.<br /><br /><br />
<br /><br /><br />
£1,200 y mis (ddim yn cynnwys billiau)<br /><br /><br />
<br /><br /><br />
Gegin newydd sbon.<br /><br /><br />
<br /><br /><br />
Carpedi newydd.<br /><br />
EPC D

Sir: