Fflat un lofft ar Cathedral Road, Caerdydd, wedi ei hadnewyddu'n ddiweddar - ar gael i'w rhentu

  • Survey Image
Enw cyswllt:
Ffôn:
E-bost: anfon e-bost
Lleoliad: Gellir gweld manylion y lleoliad yn y disgrifiad

Trosolwg:

Fflat hyfryd un lofft sydd newydd ei hadnewyddu ar y llawr gwaelod yng nghefn ty mawr Fictorianaidd sydd wedi ei newid yn fflatiau. Mynedfa annibynnol i'r fflat ar hyd llwybr felly does dim angen mynd trwy'r ty. Defnydd o'r ardd. Cegin fawr olau a lolfa (un ystafell fawr), llofft ddwbl, ystafell molchi ensuite (gyda bath) ac ystafell fach bwrpasol i gadw dillad. Fflat heb ei dodrefnu ar hyn o bryd ond gallwn ddodrefnu os dymunir. £595 y mis (heb gynnwys biliau). 07765 546176

Disgrifiad:

<p>Fflat hyfryd un lofft sydd newydd ei hadnewyddu ar y llawr gwaelod yng nghefn ty mawr Fictorianaidd sydd wedi ei newid yn fflatiau.</p>
<p>Mynedfa annibynnol i'r fflat ar hyd llwybr felly does dim angen mynd trwy'r ty. Defnydd o'r ardd. Cegin fawr olau a lolfa (un ystafell fawr), llofft ddwbl, ystafell molchi ensuite (gyda bath) ac ystafell fach bwrpasol i gadw dillad.</p>
<p>Fflat heb ei dodrefnu ar hyn o bryd ond gallwn ddodrefnu os dymunir. &pound;595 y mis (heb gynnwys biliau). 07765 546176</p>

Mwy

GWELD POPETH

test item

Ystafell Ddwbl i'w rhentu

test item

Fflat un lofft ar Cathedral Road, Caerdydd, wedi ei hadnewyddu'n ddiweddar - ar gael i'w rhentu

Cysylltiad Fflat un lofft ar Cathedral Road, Caerdydd, wedi ei hadnewyddu'n ddiweddar - ar gael i'w rhentu

Rhowch y testun a welwch yn y ddelwedd ar y chwith i mewn i'r blwch testun. Mae angen hyn i atal cyflwyno ceisiadau cyswllt yn awtomataidd.

Verification Code image cannot be displayed