Fflat i'w rhentu

  • Survey Image
E-bost: anfon e-bost
Lleoliad: Gellir gweld manylion y lleoliad yn y disgrifiad

Trosolwg:

Fflat (duplex) yn Grangetown ar gael i'w rhentio o'r 20fed Fedi. £430 y mis ddim yn cynnwys biliau.
Mae'r fflat ar Paget Street, 10mun i'r bae a 15mun i ganol y ddinas. Asda, Ikea a Chanolfan hamdden yn agos iawn.

Disgrifiad:

Fflat yn Gaerdydd. Llawr cyntaf - un stafell fawr agored (llawr pren) Ail lawr - un stafell fawr agored (llawr pren) gegin a ystafell molchi.

Mwy

GWELD POPETH

Ty i'w rhentu yn Nhreganna, Caerdydd.

Fflat i'w rhentu

Cysylltiad Fflat i'w rhentu