Fflat Fictoraidd hardd ar werth ar stryd ddeiliog Wordsworth Avenue

  • Survey Image
Enw cyswllt: Lowri Elen Jones
Ffôn: 07411 253187
E-bost: anfon e-bost
Lleoliad: Gellir gweld manylion y lleoliad yn y disgrifiad

Trosolwg:

Wedi'i lleoli ar ddiwedd stryd ddeiliog hyfryd Wordsworth Avenue y mae'r fflat gyfoes drawiadol hon - taflliad carreg o ganol dinas Caerdydd. Mae'r fflat yn cynnwys ystafell fyw fawr gydag ardal fwyta / cegin newydd, agored, lloriau derw pren go iawn, ffenestri bae mawr a nenfwd uchel gyda chanhwyllyr. Ystafell wely o faint da yn y cefn, carped newydd a nenfwd uchel. Mae'r ystafell ymolchi wedi cael ei ail fodelu ac mae wedi ei chwblhau i safon uchel iawn gyda bath/cawod/sinc a thy bach mewn ard

Disgrifiad:

Fflat Fictoraidd hardd ar werth ar stryd ddeiliog Wordsworth Avenue

£109,950

Wedi'i lleoli ar ddiwedd stryd ddeiliog hyfryd Wordsworth Avenue y mae'r fflat gyfoes drawiadol hon - taflliad carreg o ganol dinas Caerdydd. Mae'r fflat yn cynnwys ystafell fyw fawr gydag ardal fwyta / cegin newydd, agored, lloriau derw pren go iawn, ffenestri bae mawr a nenfwd uchel gyda chanhwyllyr. Ystafell wely o faint da yn y cefn, carped newydd a nenfwd uchel. Mae'r ystafell ymolchi wedi cael ei ail fodelu ac mae wedi ei chwblhau i safon uchel iawn gyda bath/cawod/sinc a thy bach mewn arddull Fictoraidd a theils metro drwyddi draw. Prydles - tymor o 176 mlynedd, costau cyfredol yn £20-25 rhent tir y flwyddyn a thua £185 yswiriant adeiladau y flwyddyn, llawer yn is na'r bae a'r dre.

Os hoffech chi weld neu os hoffech unrhyw wybodaeth bellach ffoniwch cangen Albany Road Peter Alan ar 02920 462246 neu fe allwch gysylltu i ddechrau gyda'r perchennog - Lowri ar lowrielenjones@hotmail.co.uk. Mae gan y perchennog nifer o nodiadau gonest ynglyn a'r fflat, gwerthiant ydyw er mwyn prynu cartref mwy o faint gyda'r teulu yn cynyddu felly trist ond angenrheidiol mewn ffordd! Lluniau diri ar rightmove a zoopla a chyn bo hir ar Peter Alan hefyd.

Dimensiynau ystafell
cyntedd
Cegin - Lolfa 5.46 x 4.70
Ystafell Wely 3.45 x 3.00
Ystafell ymolchi gyda thoiled, bath gyda chawod, sinc, gwresogydd tywelion
Gret fel man i aros pan yn ymweld i siopa/weld y rygbi, rhywle i'ch plentyn tra yn y brifysgol, neu rhwydd iawn ei rhentu allan diolch i'r lleoliad.

Mwy

GWELD POPETH

Ty i renti, ar osod / House to rent

test item

Fflat i'w rhentu

Fflat Fictoraidd hardd ar werth ar stryd ddeiliog Wordsworth Avenue

Cysylltiad Fflat Fictoraidd hardd ar werth ar stryd ddeiliog Wordsworth Avenue

Rhowch y testun a welwch yn y ddelwedd ar y chwith i mewn i'r blwch testun. Mae angen hyn i atal cyflwyno ceisiadau cyswllt yn awtomataidd.

Verification Code image cannot be displayed