Eiddo Masnachol

  • Survey Image
Enw cyswllt:
Ffôn:
E-bost: anfon e-bost
Lleoliad: Gellir gweld manylion y lleoliad yn y disgrifiad

Trosolwg:

Ardal Llambed/Aberaeron
Busnes Trwyddiedig ac Arlwyo
Adeilad Ar Werth neu Ar les

Disgrifiad:

Elw llynnedd £24,391 (heb gyfri' elw arlwyo felly potensial helaeth i gynhyddu trosiant yn sylweddol)

Ar les - £12,000 y flwyddyn. Bond ar gyfer offer ayyb.
Ar Werth - £330,000

Cysylltwch â Sian - sianifans@hotmail.com

Eiddo Masnachol

Cysylltiad Eiddo Masnachol

Rhowch y testun a welwch yn y ddelwedd ar y chwith i mewn i'r blwch testun. Mae angen hyn i atal cyflwyno ceisiadau cyswllt yn awtomataidd.

Verification Code image cannot be displayed