Dylanwad

  • Survey Image
Enw cyswllt:
Ffôn:
E-bost: anfon e-bost
Lleoliad: Gellir gweld manylion y lleoliad yn y disgrifiad

Trosolwg:

cd newydd gymraeg gan y grwp "Dylanwad" or enw "GEIRIAU"

Disgrifiad:

<p><span style="font-size: x-small;">&nbsp;</span></p>
<p align="justify"><span style="font-size: x-small;">Roedd Dylan Williams..&nbsp;(nai ir enwog ..Gari Williams" gynt) wedi bod yn ysrgifennu caneuon ynghefn ei garej ers ychydig o flynyddoedd. Un noson fe glywodd Llinos yn canu mewn parti gwaith, a dyma benderfynnu gofyn iddi am ei barn ar rhai o&rsquo;i ganeuon. Roedd Llinos yn hoffi&rsquo;r caneuon, ac o fewn ychydig ddyddiau roedd y ddau yn mynychu Stiwdio&rsquo;r Mynydd yn Llanllechid ger Bangor sy&rsquo;n cael ei redeg gan Lliwen. Cyn pen dim roedd y tri ohonynt wedi ffurfio&rsquo;r grwp DYLANWAD..</span></p>
<p align="justify"><span style="font-size: x-small;">.</span></p>
<p><span style="font-size: x-small;">1. GEIRIAU. 4:31 </span></p>
<p><span style="font-size: x-small;">2. ANRHEFN.3:36 </span></p>
<p><span style="font-size: x-small;">3. HAUL AR FRYN. 4:06</span></p>
<p><span style="font-size: x-small;">4. DAIL YR HYDREF. 3:56 </span></p>
<p><span style="font-size: x-small;">5. CYMRO OLAF. 4:54</span></p>
<p><span style="font-size: x-small;">6. CERDDWN Y FFLAMAU. 3:06</span></p>
<p><span style="font-size: x-small;">7. MR BLAIDD. 2:51</span></p>
<p><span style="font-size: x-small;">8. LOVE YOU TONIGHT. 3:30 </span></p>
<p><span style="font-size: x-small;">9. DYNER LAW. 4:25</span></p>
<p><span style="font-size: x-small;">10. PAID ANGHOFIO. 3:43 </span></p>
<p><span style="font-size: x-small;">11. UN DYDD. 4:08</span></p>
<p><span style="font-size: x-small;">12. POB FFORDD. 3:17 </span></p>
<p><span style="font-size: x-small;">13. DEEPER. 3:58</span></p>
<p><span style="font-size: x-small;">14. DYN Y TYWYDD. 3:40</span></p>

Dylanwad

Cysylltiad Dylanwad

Rhowch y testun a welwch yn y ddelwedd ar y chwith i mewn i'r blwch testun. Mae angen hyn i atal cyflwyno ceisiadau cyswllt yn awtomataidd.

Verification Code image cannot be displayed