Rob

Book Image
Cyhoeddwr: Y Lolfa
Awdur: Mared Lewis

Nofel i ddysgwyr Cymraeg Lefel Uwch gan Mared Lewis, sy'n diwtor Cymraeg i oedolion. Mae Rob a'i ddau blentyn yn symud i fyw i dŷ ei fodryb, ac yn dechrau bywyd newydd fel tad sengl. Ond ydy hi'n hawdd cynnau tân ar hen aelwyd? Nofel lawn hiwmor, sy'n ymdrin â nifer o themâu cyfoes.

Mwy

GWELD POPETH

Powell

Ar drywydd Enwau Lleoedd

Gwawr Goch Ar Y Gorwel