Ar drywydd Enwau Lleoedd

Book Image
Cyhoeddwr: Y Lolfa
Awdur: Gwynedd O. Pierce

Cyfrol a gyhoeddir i ddathlu pen blwydd yr Athro Gwynedd O. Pierce yn 100 oed yn 2021. Ceir ynddi 13 erthygl Gymraeg, a 7 erthygl Saesneg, gan ystod eang o bobl. Mae testunau'r erthyglau yn cynnwys enwau lleiniau pysgota ger Caernarfon, enwau strydoedd y dref honno ac enwau penrhynnau yng Nghernyw; o enwau strydoedd Caerdydd i bwysigrwydd enwau lleoedd yng ngherddi'r Oesoedd Canol.

Mwy

GWELD POPETH

O'r Da i'r Direidus - Hunangofiant Aled Hall

Paid â Bod Ofn

O Glust i Glust