Ymgynghorydd Gwasanaeth (Cymraeg yn hanfodol)
Ymgynghorydd Gwasanaeth (Cymraeg yn hanfodol)
Enw'r Cyflogwr: Prifysgol Abertawe
Lleoliad: Abertawe
Cyflog: £21,197 y flwyddyn (pro rata os bydd yn rhan-amser): £11.61 yr awr
Dyddiad Cau: 12/10/2022