Uwch-swyddog Gweinyddol 
Uwch-swyddog Gweinyddol 
Enw'r Cyflogwr: Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
Lleoliad: Ceredigion
Cyflog: £27,929 i £31,411 y flwyddyn
Dyddiad Cau: 10/10/2022
Staff Gweithgareddau Merlota (x2 swydd)
Staff Gweithgareddau Merlota (x2 swydd)
Enw'r Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru
Lleoliad: Ceredigion
Cyflog: Ar raddfa 2: £19,601 - £22,058 y flwyddyn
Dyddiad Cau: 31/10/2022