Hwylusydd y Gymraeg - (x 3 Swydd)
Hwylusydd y Gymraeg - (x 3 Swydd)
Enw'r Cyflogwr: Coleg Gwent
Lleoliad: Caerffili
Cyflog: £24,854 - £26,956
Dyddiad Cau: 10/12/2023
Swyddog Iechyd yr Amgylchedd - Tai
Swyddog Iechyd yr Amgylchedd - Tai
Enw'r Cyflogwr: Cyngor Sir Ynys Môn
Lleoliad: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad
Cyflog: £38,223 - £42,403
Dyddiad Cau: 18/12/2023
Swyddog Adnoddau Dynol hyd at 20/12/2024
Swyddog Adnoddau Dynol hyd at 20/12/2024
Enw'r Cyflogwr: Mudiad Meithrin
Lleoliad: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad
Cyflog: MM15 – MM20 £22,453 - £26,017 (pro rata)
Dyddiad Cau: 14/12/2023
Tiwtor /Asesydd Cynllun Ysgolion De Ddwyrain hyd at 31/08/25
Tiwtor /Asesydd Cynllun Ysgolion De Ddwyrain hyd at 31/08/25
Enw'r Cyflogwr: Mudiad Meithrin
Lleoliad: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad
Cyflog: Ar gyfer rhywun sydd yn gweithio 15 awr y wythnos y gwir gyflog yw £9,792 i £11,102 y flwyddyn. (MM18 – MM22 - £24,481-£27,757 pro rata)
Dyddiad Cau: 08/12/2023
Ymgynghorydd Ymgysylltu â Rhanddeiliaid, Cymru
Ymgynghorydd Ymgysylltu â Rhanddeiliaid, Cymru
Enw'r Cyflogwr: Y Comisiwn Etholiadol
Lleoliad: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad
Cyflog: £31,453
Dyddiad Cau: 09/12/2023
Rheolwr Cyffredinol
Rheolwr Cyffredinol
Enw'r Cyflogwr: Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri
Lleoliad: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad
Cyflog: £32,076 - £37,336 y flwyddyn
Dyddiad Cau: 04/01/2024
Swyddog Iechyd a Diogelwch
Swyddog Iechyd a Diogelwch
Enw'r Cyflogwr: Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri
Lleoliad: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad
Cyflog: £32,076 - £37,336 y flwyddyn
Dyddiad Cau: 13/12/2023
Pennaeth Polisi (Dros dro)
Pennaeth Polisi (Dros dro)
Enw'r Cyflogwr: Plaid Cymru
Lleoliad: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad
Cyflog: £36,934 – £45,116 pro rata
Dyddiad Cau: 11/12/2023
Cyfieithydd Cymraeg
Cyfieithydd Cymraeg
Enw'r Cyflogwr: Iechyd a Gofal Digidol Cymru
Lleoliad: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad
Cyflog: £28,834 - £35,099
Dyddiad Cau: 12/12/2023
Swyddog Ynni Cymunedol
Swyddog Ynni Cymunedol
Enw'r Cyflogwr: Datblygiadau Egni Gwledig (DEG)
Lleoliad: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad
Cyflog: £26,000 (pro-rata) neu £16,000
Dyddiad Cau: 29/11/2024