Swyddog Cyfathrebu a Chymunedol
Swyddog Cyfathrebu a Chymunedol
Enw'r Cyflogwr: Cymru Masnach Deg
Lleoliad: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad
Cyflog: £29,269 15 awr yr wythnos - 0.4 pro rata
Dyddiad Cau: 28/07/2024
Cynorthwyydd Cyfathrebu a Marchnata
Cynorthwyydd Cyfathrebu a Marchnata
Enw'r Cyflogwr: Sefydliad Cymunedol Cymru
Lleoliad: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad
Cyflog: £24,000 pro rata
Dyddiad Cau: 29/07/2024
Cynghorydd Cyfreithiol (Trosedd) - De-ddwyrain Cymru
Cynghorydd Cyfreithiol (Trosedd) - De-ddwyrain Cymru
Enw'r Cyflogwr: Gweinyddiaeth Cyfiawnder
Lleoliad: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad
Cyflog: £39,868 - £43,535
Dyddiad Cau: 12/08/2024
Cynghorydd Cyfreithiol (Teulu)
Cynghorydd Cyfreithiol (Teulu)
Enw'r Cyflogwr: Gweinyddiaeth Cyfiawnder
Lleoliad: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad
Cyflog: £39,868 - £43,535
Dyddiad Cau: 12/08/2024
Cynghorydd Cyfreithiol (Trosedd)
Cynghorydd Cyfreithiol (Trosedd)
Enw'r Cyflogwr: Gweinyddiaeth Cyfiawnder
Lleoliad: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad
Cyflog: £39,868 - £43,535
Dyddiad Cau: 12/08/2024
Prawfddarllenydd / Golygydd Cymraeg
Prawfddarllenydd / Golygydd Cymraeg
Enw'r Cyflogwr: Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant
Lleoliad: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad
Cyflog: £33,966 - £38,205 y flwyddyn
Dyddiad Cau: 25/07/2024
Swyddog Treftadaeth Gymunedol
Swyddog Treftadaeth Gymunedol
Enw'r Cyflogwr: Menter Ty'n Llan
Lleoliad: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad
Cyflog: £26,500 pro rata
Dyddiad Cau: 05/08/2024
Swyddog Pobl a Diwylliant
Swyddog Pobl a Diwylliant
Enw'r Cyflogwr: S4C
Lleoliad: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad
Cyflog: £33,000 - £35,000 yn unol â phrofiad.
Dyddiad Cau: 24/07/2024
Pennaeth Gweithrediadau Cynnwys
Pennaeth Gweithrediadau Cynnwys
Enw'r Cyflogwr: S4C
Lleoliad: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad
Cyflog: O gwmpas £80,000 yn ddibynnol ar brofiad.
Dyddiad Cau: 25/07/2024
Swyddog Ardal Wledig Conwy a Dinbych
Swyddog Ardal Wledig Conwy a Dinbych
Enw'r Cyflogwr: Menter Iaith Conwy
Lleoliad: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad
Cyflog: £24,920.00 - £30,095 a phensiwn
Dyddiad Cau: 29/07/2024