Rheolwr Y Gegin
Rheolwr Y Gegin
Enw'r Cyflogwr: Canolfan S4C Yr Egin, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
Lleoliad: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad
Cyflog: £27,929 i £31,411 y flwyddyn
Dyddiad Cau: 14/12/2022
Hwylusydd y Gymraeg (x 2 swydd) - Campws Pont-y-cymer
Hwylusydd y Gymraeg (x 2 swydd) - Campws Pont-y-cymer
Enw'r Cyflogwr: Coleg Gwent
Lleoliad: Caerffili
Cyflog: £23,337 - £25,311
Dyddiad Cau: 14/12/2022