Cydlynydd Data Digidol
Cydlynydd Data Digidol
Enw'r Cyflogwr: Cyngor Llyfrau Cymru
Lleoliad: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad
Cyflog: Cyflog: £26,975 – £31,985
Dyddiad Cau: 18/10/2022
Rheolwr Cyffredinol 
Rheolwr Cyffredinol 
Enw'r Cyflogwr: Yr Egin, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
Lleoliad: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad
Cyflog: £37,474 i £43,414 y flwyddyn
Dyddiad Cau: 20/10/2022
Clerc y Dref
Clerc y Dref
Enw'r Cyflogwr: Cyngor Tref Ffestiniog
Lleoliad: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad
Cyflog: £24,982 - £35,745 yn amodol ar gymwysterau a phrofiad
Dyddiad Cau: 24/10/2022
Cynorthwyydd Cymorth Digidol (Dwyieithog - Cymraeg/Saesneg)
Cynorthwyydd Cymorth Digidol (Dwyieithog - Cymraeg/Saesneg)
Enw'r Cyflogwr: Prifysgol De Cymru
Lleoliad: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad
Cyflog: Y cyflog cychwynnol £26,396 y flwyddyn
Dyddiad Cau: 25/10/2022
Arbenigwr Technegol
Arbenigwr Technegol
Enw'r Cyflogwr: Money and Pensions Service
Lleoliad: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad
Cyflog: £43000
Dyddiad Cau: 20/10/2022
Cynorthwyydd TG (x2 swydd)
Cynorthwyydd TG (x2 swydd)
Enw'r Cyflogwr: Menter a Busnes
Lleoliad: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad
Cyflog: £20,919 - £22,367 (dibynnol ar brofiad)
Dyddiad Cau: 17/10/2022
Gweithiwr Cymorth i Deuluoedd Cynorthwyol
Gweithiwr Cymorth i Deuluoedd Cynorthwyol
Enw'r Cyflogwr: Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Lleoliad: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad
Cyflog: £20,043 - £20,444
Dyddiad Cau: 10/10/2022
Swyddog Cymraeg i Blant Caerffili (Tymor Ysgol yn Unig)
Swyddog Cymraeg i Blant Caerffili (Tymor Ysgol yn Unig)
Enw'r Cyflogwr: Mudiad Meithrin
Lleoliad: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad
Cyflog: MM15 - MM20 £21,453 - £25,017
Dyddiad Cau: 16/10/2022
Swyddog Cefnogi Cynorthwyol y De Ddwyrain
Swyddog Cefnogi Cynorthwyol y De Ddwyrain
Enw'r Cyflogwr: Mudiad Meithrin
Lleoliad: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad
Cyflog: £19,138
Dyddiad Cau: 18/10/2022
Derbynnydd
Derbynnydd
Enw'r Cyflogwr: Canolfan Gerdd William Mathias (CGWM)
Lleoliad: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad
Cyflog: £9.50 yr awr
Dyddiad Cau: 10/10/2022