Hysbysebu

Lleol.cymru yw gwefan Cymraeg mwyaf prysur ac adnabyddus dwyieithog Cymru. Ers lansio ym mis Mawrth 2010, mae’r wefan wedi mynd o nerth i nerth ac yn denu dros 50,000 o ymweliadau'r mis gyda dros 400,000 o dudalennau yn cael eu hymweld â nhw. Mae ganddi hefyd dros 19,000 o aelodau. Mae'r wefan a'r E-gylchlythyr, E-gylchlythyr Swyddi yn gyfryngau delfrydol er mwyn hysbysebu. 

Mae gwefan Lleol.cymru yn wefan hunanwasanaeth sy'n golygu medrwch hysbysebu eich rhestriadau busnes, hysbysebion swyddi, digwyddiadau, eitemau ar werth, baneri hysbysebu yn hawdd ac yn gyflym ar unrhyw adeg. Caiff eich cyfrif aelodaeth ei reoli’n gyfan gwbl gennych chi, sy'n golygu y medrwch reoli popeth yn hawdd ac yn gyflym.
 
Mae gan bob un o'n modiwlau system ystadegau soffistigedig sy'n rhoi ystadegau manwl i hysbysebwyr o bob eitem a hysbysebir. e.e. Mae ystadegau hysbysebion swyddi yn cynnwys nifer y golygfeydd, cliciau ymgeisio a'r nifer lawr lwythiadau dogfennau.
 
Rydym yn derbyn taliadau cyflym ar gyfer eitemau taledig drwy ddefnyddio ein system talu ar-lein diogel. Fel arall, gellir cynhyrchu anfoneb a rhif archeb yn yr eich adran gwneud taliad.
HYSBYSEBU EICH BUSNES HEDDIW - MAE'N HAWDD AC YN GYFLYM
- Fe fydd eich rhestriad busnes yn aros ar y wefan am 12 mis
- Hyrwyddwyd i'n cynulleidfaoedd ar Facebook, Twitter a LinkedIn.
- Wedi'i gynnwys yn ein cylchlythyr wythnosol ar sail gylchdro gyda busnesau arall
Cost: AM DDIM

Gwelwch isod enghraifft o sut bydd busnes syml yn dangos yn y cyfrifiadur bisnes ar y wefan..

EDRYCHIAD Cryno

HYSBYSEBU EICH BUSNES HEDDIW - MAE'N HAWDD AC YN GYFLYM (PREMIWM)
- Fe fydd eich rhestriad busnes yn aros ar y wefan am 12 mis 
- Hyrwyddwyd i'n cynulleidfaoedd ar Facebook, Twitter a LinkedIn 
- Wedi'i gynnwys yn ein cylchlythyr wythnosol ar sail gylchdro gyda busnesau arall
Cost: £100.00 am 12 mis

Gwelwch isod enghraifft o sut bydd busnes premiwm yn dangos yn y cyfrifiadur bisnes ar y wefan..

EDRYCHIAD LLAWN

article image

 

Overview:

Fferm Tyllwyd is situated above Felingwm Uchaf village. Tyllwyd is an Organic Beef Farm in an unprivileged area.

 
Name: Size of Wales
Location: Prifysgol Abertawe, Parc Singleton, Abertawe, Cymru SA2 8PP
Phone: 02921 252044

Description:

This is some of the background to the development of new business at Fferm Tyllwyd in 2003. When exploring different methods to create an additional income for the farm, the idea of selling meats directly to the customer appealed to our family.

We were confident that we could expand the farm's business by selling our Organic Welsh Black Beef to the public. Therefore here we are at the start of 2003, preparing leaflets and distributing them to our friends and contacts as we launch the business which is now successful with frequent requests for our produce. We had decided on the contents of the box and have customised it to the needs of our customers. We are proud to say that a number of our first customers are currently at their fourth box which reassures us that the produce appeals to the public.

We have also had much success in two competitions which have promoted our produce. In June in London's La Chaumiere Restaurant, twelve of the city's greatest chefs concluded that our fillet of Organic Welsh Black Beef would win the first prize for standard, appearance, colour, tenderness and flavour. This was in competition with all other beef meals of this country and the continent. We had our second success in October 2003 by winning the bronze prize in the True Taste Wales competition in the 'newcomer' category where we were awarded at the Celtic Manor in Newport, Gwent.

Video

HYSBYSEBWCH EICH DIGWYDDIAD HEDDIW - MAE'N HAWDD AC YN GYFLYM
- Fe fydd y digwyddiad yn aros ar y wefan nes i'r digwyddiad ddod i ben
- Hyrwyddwyd ar ein cyfrifon Facebook, Twittr a TikTok
- Cynnwys yn ein cylchlythyr wythnosol ar sail gylchdro gyda digwyddiadau eraill
Cost: £AM DDIM

Dyma enghraifft i chi o sut y bydd eich Rhestr Digwyddiadau yn dangos ar y wefan.

Edrychiad CRYNO

Tudalen Digwyddiad Manwl
Parti Ponti 2016

Pontypridd
Pontypridd, Rhondda Cynon Taf, Cymru

Pryd: 16/07/2016 - 17/07/2016 Amser: 10:00 yb - 01:00 yp Phone: 01443 407570

Edrychiad LLAWN

Crynodeb:

Stomp ychydig yn wahanol i'r arfer ble mae unigolion yn ceisio argyhoeddir gynulleidfa i bleidleisio dros y llyfr y mae nhw wedii ddewis fel llyfr gorau'r ddwy flynedd diwethaf.

Dyddiad: 26/06/2016
Amser: 03:00 yp - 04:30 yp
Lleoliad: 18 Cilgant Sant Andreas Caerdydd, Caerdydd, Cymru CF10 3DD
Enw Cyswllt: Myfanwy Evans
Ffôn: 02920641411
Gwefan: http://www.artwales.com
 

Disgrifiad:

Having achieved its initial aim of raising 2million to help protect 2 million hectares of tropical forest, Size of Wales continues to develop its awareness raising work of the issues surrounding climate change and deforestation.

We are expanding our education programme across Wales. We are seeking fluent Welsh-speaking educators to deliver assemblies and workshops to primary and secondary schools to engage pupils on the issues of climate change and tropical forests.

We would particularly welcome applications from people able to work in the following areas: Anglesey, Gwyned, North Powys and North Ceredigion.

Main tasks:
 • Deliver Welsh medium assemblies and workshops in 10 20 schools in your area by March 2017. The number of schools is negotiable, and is likely to be extended, funding dependent
 • Meet with key teachers and eco groups to facilitate further education work within the school
 • Encourage engagement with and fundraising for Size of Wales, as an output of the education work
 • Help disseminate education resources beyond targeted schools
 • Collect evidence of work in schools, to create case studies
 • Update a database of schools receiving outreach sessions and collect feedback
 • Provide interim and final reports to Size of Wales
 • The ideal candidate will be an excellent communicator in both Welsh and English, with a proven track record of working with children and an understanding of the education sector (including ESDGC) in Wales. The candidate must be passionate about environmental issues and have excellent organisational skills. The ability to deliver in Welsh is essential.

Reporting:

Your work will be overseen by Size of Wales Education Coordinator. You will be required to submit an interim and final report detailing progress against the above targets and to maintain visit records on a regular basis.

Funding:

Size of Wales will pay 140 per day for visits to schools. This funding will cover preparation time, travel costs and contact time. Size of Wales will provide resources and materials. Work can be distributed over the duration of the contract as appropriate. Additional expenses may be covered in exceptional circumstances and by prior arrangement only.

Applications:

Please apply electronically, with a cv and covering letter to education@sizeofwales.org.uk no later than midday Monday 11 July 2016. Candidates will be shortlisted by Welsh and non-Welsh speaking staff, therefore please submit applications in English. Interviews will be held bilingually in Mid Wales during the week of 25 July.

Downloads / useful forms and documents:

Download Document
HYSBYSEBU SWYDDI UNIGOL - MAE'N HAWDD AC YN GYFLYM
Hysbysebu swydd ar hysbysfwrdd swyddi dwyieithog mwyaf poblogaidd ac adnabyddus Cymru. Ni chewch eich siomi. - Mae pob hysbyseb swydd yn aros ar y wefan nes dyddiad cau'r swydd
- Hyrwyddir pob hysbyseb swydd ar draws ein cyfrifon Facebook, Twitter, LinkedIn a Instagram
- Mae pob hysbyseb swydd yn cael cynnwys yn ein E-bwletin swyddi a anfonir at dros 19000 + o bobl yn wythnosol
- Mae pob hysbyseb swydd fel arfer yn fyw o fewn 1 awr
- Gellir amserlenni hysbyseb swydd i fynd yn fyw ar ddyddiad ac amser penodol.
- Gellir gweld ystadegau manwl pob hysbyseb swydd yn fyw ar unrhyw amser yn eich cyfrif. Mae'r ystadegau'n cynnwys crynodeb, manylion manwl, cliciau ymgeisio a nifer y dogfennau a lawrlwythwyd ar gyfer pob swydd. Yn ogystal, fe fydd ystadegau swydd yn cael eu danfon yn awtomatig dros e-bost.
Gallwch dalu'n ddiogel ar-lein gan ddefnyddio cerdyn debyd neu gredyd. Neu gallwch greu anfoneb a thalu trwy yn ddiweddarach.

Ein telerau talu yw 40 diwrnod. Mae ein gwybodaeth talu i'w gweld ar waelod yr anfoneb.

Nid yw'r prisiau'n cynnwys TAW.
 

HYSBYSEB SWYDD UNIGOL

1

£150.00

 

Isod gwelwch enghraifft o sut y bydd eich hysbyseb swydd yn ymddangos ar y wefan.

EDRYCHIAD MEWN RHESTR

Rheolwr Safle Gwersyll yr Urdd Llangrannog
Rheolwr Safle Gwersyll yr Urdd Llangrannog
Enw'r Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru
Lleoliad: Ceredigion
Cyflog: £36,426 - £41,169
Dyddiad Cau: 04/04/2022

eDRYCHIAD MANYLION LLAWN

Rheolwr Safle Gwersyll yr Urdd Llangrannog

Rheolwr Safle Gwersyll yr Urdd Llangrannog

Trosolwg:

Mae Gwersyll yr Urdd Llangrannog yn chwilio am berson wybodus a datryswr problemau naturiol i ymuno a’r tîm rheoli fel Rheolwr Safle. Bydd y person llwyddiannus yn gyfrifol am.....

* Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb * YMGEISIWCH YMA

Rydym yn eich ailgyfeirio

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Enw'r Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru
Cyflog: £36,426 - £41,169
Dyddiad Cau: 04/04/2022 (12 diwrnod)
Amser Cau: 12:00:00
Enw Cyswllt: Lowri Jones
Ffôn: Rhif ffôn yma
E-bost: Anfon e-bost
Lleoliad: Gwersyll Yr Urdd Llangrannog, Llangrannog, Ceredigion, Cymru, SA44 6AE

Disgrifiad:

Teitl y Swydd: Rheolwr Safle Gwersyll yr Urdd Llangrannog

Math o gontract: Swydd barhaol, llawn amser (35 awr yr wythnos)

Graddfa: Gweithredol 7: £36,426 (Pwynt 1) - £41,169 (Pwynt 4)

Lleoliad: Gwersyll yr Urdd Llangrannog

Amdanom ni

Urdd Gobaith Cymru yw mudiad ieuenctid cenedlaethol mwyaf Cymru sy’n darparu cyfleoedd i blant a phobl ifanc ymwneud â chwaraeon, y celfyddydau, gwirfoddoli, hyfforddiant, gwaith dyngarol, rhyngwladol a phreswyl, sy’n eu galluogi i wneud cyfraniad cadarnhaol i’w cymuned a’r byd yn ehangach.

Ers ei sefydlu yn 1922, mae’r mudiad wedi meithrin cenedlaethau o bobl ifanc i fod yn falch o’u gwlad, yn agored i eraill ac yn ymgorfforiadau o’n hiaith a’n diwylliant, yn ogystal â meddu ar y gwerthoedd byd-eang y parchir yng Nghymru. Hyd yma mae dros 4 miliwn o bobl wedi bod yn aelodau o’r Urdd ac eleni mae’r mudiad yn edrych ymlaen at ddathlu ei ganmlwyddiant a chydag nifer o ddigwyddiadau mawr wedi’u cynllunio’n arbennig.

Yr Urdd yw cyflogwr trydydd sector cyfrwng Cymraeg mwyaf yng Nghymru, gyda dros 200 o staff wedi’u lleoli mewn 12 swyddfa ledled Cymru. Roedd ei drosiant blynyddol cyn Covid bron yn £12M, a daeth â gwerth economaidd o £32M i Gymru yn ystod 2019/20.

Y Swydd

Mae Gwersyll yr Urdd Llangrannog yn chwilio am berson wybodus a datryswr problemau naturiol i ymuno a’r tîm rheoli fel Rheolwr Safle. Bydd y person llwyddiannus yn gyfrifol am, rheoli prosiectau cyfalafol hir dymor yn ogystal a chynllunio a threfnu gwaith cynnal a chadw yn y tymor byr. Rheolwr safle fydd yn gyfrifol am sicrhau gwasanaethau allanol.

Am fwy o fanylion cysylltwch â Lowri Jones (Cyfarwyddwr Gwersyll Llangrannog) ar 01239 652144 neu lowri@urdd.org

Anfonwch Ffurflen Gais yr Urdd ar e-bost at swyddi@urdd.org

Dyddiad Cau – 04/04/2022
Dyddiad Cyfweld – 08/04/2022

Mae’r Urdd yn cefnogi a hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth yn ein holl waith a gweithgareddau. Rydym yn croesawu ymgeiswyr o bob cefndir a chymuned, ac yn benodol y rhai sydd heb gynrychiolaeth ddigonol yn ein gweithlu ar hyn o bryd. Mae’r rhain yn cynnwys ond nid ydynt yn gyfyngedig i ymgeiswyr anabl a phobl ddiwylliannol ac ethnig amrywiol.

Gwybodaeth Ychwanegol:

Cliciwch ar ddolen YMGEISIWCH YMA i wneud cais am yr hysbyseb swydd ar ein gwefan

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd ar gael isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a Dogfennau Defnyddiol:

Swydd Ddisgrifiad

Cynllun Corfforaethol 2019-2022

Ffurflen Gais

Fideo:
* Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb * YMGEISIWCH YMA

We are re-directing you

* Please mention the Lleol.cymru website when enquiring or applying for this position.

CREDYDAU SWYDD - ARBEDWCH ARIAN - ARCHEBWCH GREDYDAU SWYDDI, MAEN HAWDD AC YN GYFLYM
Hysbysebu swyddi ar hysbysfwrdd swyddi dwyieithog mwyaf poblogaidd ac adnabyddus Cymru. Ni chewch eich siomi.- 1 Credyd = 1 Hysbyseb Swydd
- Nid oes dyddiad gorffen pryd y mae angen i chi ddefnyddio'ch credydau. Mae credydau yn aros yn eich cyfrif nes iddynt ddod i ben
- Mae pob hysbyseb swydd yn aros ar y wefan nes dyddiad cau'r swydd
- Hyrwyddir pob hysbyseb swydd ar draws ein cyfrifon Facebook, Twitter, LinkedIn a Instagram
- Mae pob hysbyeb swydd yn cael cynnwys yn ein E-bwletin swyddi a anfonir at dros 19000 + o bobl yn wythnosol
- Mae pob hysbyseb swydd fel arfer yn fyw o fewn 1 awr- Gellir amserlenni hysbyseb swydd fynd yn fyw ar ddyddiad ac amser penodol.
- Gellir gweld a lawrlwytho ystadegau byw pob hysbyseb swydd yn eich cyfrif ar unrhyw adeg. Mae'r ystadegau'n cynnwys crynodeb, manylion manwl, cliciau ymgeisio a nifer y dogfennau a lawrlwythwyd ar gyfer pob swydd. Derbyn ystadegau awtomatig dros e-bost.
Gallwch dalu'n ddiogel ar-lein gan ddefnyddio cerdyn debyd neu gredyd. Neu gallwch greu anfoneb a thalu trwy yn ddiweddarach.Ein telerau talu yw 40 diwrnod. Mae ein gwybodaeth talu i'w gweld ar waelod yr anfoneb.Nid yw'r prisiau'n cynnwys TAW.

5 Credydau Swydd

5

£712.50

£142.50 fesul hysbyseb swydd

10 Credydau Swydd

10

£1312.50

£131.25 fesul hysbyseb swydd

20 Credydau Swydd

20

£2175.00

£108.75 fesul hysbyseb swydd

 

Isod rydym yn dangos enghraifft i chi o sut y bydd eich hysbyseb swydd yn dangos ar y wefan.

DANGOSIAD CRYNO

Rheolwr Safle Gwersyll yr Urdd Llangrannog
Rheolwr Safle Gwersyll yr Urdd Llangrannog
Enw'r Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru
Lleoliad: Ceredigion
Cyflog: £36,426 - £41,169
Dyddiad Cau: 04/04/2022

DANGOSIAD MANWL

Rheolwr Safle Gwersyll yr Urdd Llangrannog

Rheolwr Safle Gwersyll yr Urdd Llangrannog

Trosolwg:

Mae Gwersyll yr Urdd Llangrannog yn chwilio am berson wybodus a datryswr problemau naturiol i ymuno a’r tîm rheoli fel Rheolwr Safle. Bydd y person llwyddiannus yn gyfrifol am.....

* Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb * YMGEISIWCH YMA

We are re-directing you

*Please mention the Lleol.cymru website when enquiring or applying for this position*

Enw'r Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru
Cyflog: £36,426 - £41,169
Dyddiad Cau: 04/04/2022 (12 diwrnod)
Amser Cau: 12:00:00
Enw Cyswllt: Lowri Jones
Ffôn:
E-bost: Anfon e-bost
Lleoliad: Gwersyll Yr Urdd Llangrannog, Llangrannog, Ceredigion, Cymru, SA44 6AE

Disgrifiad:

Teitl y Swydd: Rheolwr Safle Gwersyll yr Urdd Llangrannog

Math o gontract: Swydd barhaol, llawn amser (35 awr yr wythnos)

Graddfa: Gweithredol 7: £36,426 (Pwynt 1) - £41,169 (Pwynt 4)

Lleoliad: Gwersyll yr Urdd Llangrannog

Amdanom ni

Urdd Gobaith Cymru yw mudiad ieuenctid cenedlaethol mwyaf Cymru sy’n darparu cyfleoedd i blant a phobl ifanc ymwneud â chwaraeon, y celfyddydau, gwirfoddoli, hyfforddiant, gwaith dyngarol, rhyngwladol a phreswyl, sy’n eu galluogi i wneud cyfraniad cadarnhaol i’w cymuned a’r byd yn ehangach.

Ers ei sefydlu yn 1922, mae’r mudiad wedi meithrin cenedlaethau o bobl ifanc i fod yn falch o’u gwlad, yn agored i eraill ac yn ymgorfforiadau o’n hiaith a’n diwylliant, yn ogystal â meddu ar y gwerthoedd byd-eang y parchir yng Nghymru. Hyd yma mae dros 4 miliwn o bobl wedi bod yn aelodau o’r Urdd ac eleni mae’r mudiad yn edrych ymlaen at ddathlu ei ganmlwyddiant a chydag nifer o ddigwyddiadau mawr wedi’u cynllunio’n arbennig.

Yr Urdd yw cyflogwr trydydd sector cyfrwng Cymraeg mwyaf yng Nghymru, gyda dros 200 o staff wedi’u lleoli mewn 12 swyddfa ledled Cymru. Roedd ei drosiant blynyddol cyn Covid bron yn £12M, a daeth â gwerth economaidd o £32M i Gymru yn ystod 2019/20.

Y Swydd

Mae Gwersyll yr Urdd Llangrannog yn chwilio am berson wybodus a datryswr problemau naturiol i ymuno a’r tîm rheoli fel Rheolwr Safle. Bydd y person llwyddiannus yn gyfrifol am, rheoli prosiectau cyfalafol hir dymor yn ogystal a chynllunio a threfnu gwaith cynnal a chadw yn y tymor byr. Rheolwr safle fydd yn gyfrifol am sicrhau gwasanaethau allanol.

Am fwy o fanylion cysylltwch â Lowri Jones (Cyfarwyddwr Gwersyll Llangrannog) ar 01239 652144 neu lowri@urdd.org

Anfonwch Ffurflen Gais yr Urdd ar e-bost at swyddi@urdd.org

Dyddiad Cau – 04/04/2022
Dyddiad Cyfweld – 08/04/2022

Mae’r Urdd yn cefnogi a hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth yn ein holl waith a gweithgareddau. Rydym yn croesawu ymgeiswyr o bob cefndir a chymuned, ac yn benodol y rhai sydd heb gynrychiolaeth ddigonol yn ein gweithlu ar hyn o bryd. Mae’r rhain yn cynnwys ond nid ydynt yn gyfyngedig i ymgeiswyr anabl a phobl ddiwylliannol ac ethnig amrywiol.

Gwybodaeth Ychwanegol:

Cliciwch ar ddolen YMGEISIWCH YMA i wneud cais am yr hysbyseb swydd ar ein gwefan

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd ar gael isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a Dogfennau Defnyddiol:

Swydd Ddisgrifiad

Cynllun Corfforaethol 2019-2022

Ffurflen Gais

Fideo:
* Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb * YMGEISIWCH YMA

We are re-directing you

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

HYSBYSEBU EICH EITEM YN EIN MARCHNAD HEDDIW - MAE'N GYFLYM A HAWDD
- Mae eitemau yn aros ar y wefan am 30 diwrnod
- Mae eitemau’n cael eu hyrwyddo ar draws ein rhwydwaith cyfryngau cymdeithasol Facebook, Twitter ac Instagram pan fo’n bosibl
- Wedi'i gynnwys yn ein cylchlythyr wythnosol ar sail cylchdro gydag eitemau eraill
Cost: £AM DDIM

Below we show you an example of how your Item Listing will show on the website.

EDRYCHAID SYML

Detailed Market Page
Detailed Market Page
Summary:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin pretium condimentum eros eu mattis. Nullam scelerisque elit at vulputate luctus.

County:

Bedfordshire

 

Market
Opinion Poll Image
 
Contact name: David Williams
Location: Prifysgol Abertawe, Parc Singleton, Abertawe, Cymru SA2 8PP
Phone: 02921 252044

Overview:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla enim lacus, varius non mi sed, tincidunt blandit ipsum. Ut porttitor mattis ante, nec vulputate nibh euismod in. Donec eu semper mauris. Curabitur ultricies odio et orci feugiat varius.

Description:

Nulla bibendum tincidunt mi id volutpat. Vivamus malesuada tincidunt sem, feugiat tincidunt libero feugiat quis. Donec vel erat purus. Maecenas in ligula nec est egestas auctor et at velit. Nullam gravida lorem eget dui euismod, ut ultrices felis varius.

Suspendisse facilisis ante in leo sagittis fringilla. Proin ullamcorper aliquam dictum. Fusce imperdiet tempus ante id facilisis. Praesent pulvinar ante orci, et consequat libero gravida in. In tempor euismod turpis in molestie. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla enim lacus, varius non mi sed, tincidunt blandit ipsum. Ut porttitor mattis ante, nec vulputate nibh euismod in. Donec eu semper mauris. Curabitur ultricies odio et orci feugiat varius. Nulla bibendum tincidunt mi id volutpat. Vivamus malesuada tincidunt sem, feugiat tincidunt libero feugiat quis. Donec vel erat purus. Maecenas in ligula nec est egestas auctor et at velit.

Nulla bibendum tincidunt mi id volutpat. Vivamus malesuada tincidunt sem, feugiat tincidunt libero feugiat quis. Donec vel erat purus. Maecenas in ligula nec est egestas auctor et at velit. Nullam gravida lorem eget dui euismod, ut ultrices felis varius.

 • Suspendisse facilisis ante in leo sagittis fringilla.
 • Proin ullamcorper aliquam dictum.
 • Fusce imperdiet tempus ante id facilisis. Praesent pulvinar ante orci, et consequat libero gravida in. In tempor euismod turpis in molestie. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
HYSBYSEBU BANERI DIGIDOL - CYSYLLTWCH GYDA NI AM PECYNNAU GOSTYNGOL
- Fffordd fforddiadwy ac effeithiol o gyrraedd cynulleidfa ar hyd a lled Cymru a thu hwnt
- Gellir amserlenni baneri i fynd yn fyw ar ddyddiad ac amser penodol
- Gellir cyfuno baneri i greu ymgyrchoedd
- Gellir gweld a lawrlwytho ystadegau byw pob ymgyrch a pob baner yn unigol yn eich cyfrif ar unrhyw adeg. Mae'r ystadegau'n cynnwys y nifer o weithiau ymddangoswyd y faner (impressions) ar y wefan a’r nifer o gliciau (click throughs)

Isod gwelwch enghraifft o sut bydd eich hysbysebion baneri yn ymddangos ar y wefan.

BANER LEADERBOARD

Baner Prif Ochr (MPU)