Crynodeb:

Yn dilyn cyfarfod cyhoeddus yn Neuadd Glantwymyn ar nos Fercher, Mehefin 19eg 2019, cyhoeddodd Urdd Gobaith Cymru mai Maldwyn fydd cartref Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn 2024.

Pryd: 27/05/2024 - 01/06/2024
Amser: 09:00 - 22:00
E-bost: Anfon e-bost
Lleoliad: Gellir gweld manylion y lleoliad yn y disgrifiad
Disgrifiad:

Yn dilyn cyfarfod cyhoeddus yn Neuadd Glantwymyn ar nos Fercher, Mehefin 19eg 2019, cyhoeddodd Urdd Gobaith Cymru mai Maldwyn fydd cartref Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn 2024.

Dyma fydd y tro cyntaf i Eisteddfod yr Urdd ymweld â Maldwyn ers 1988 a bydd wedi'i leoli ar gaeau Fferm Mathrafal, ger Meifod.

Mae disgwyl bydd yr Eisteddfod yn dod â 6 miliwn i’r economi leol a thua 90,000 o ymwelwyr yn ymweld â’r Maes rhwng 27 Mai – 1 Mehefin 2024.

Yn ystod yr ŵyl, bydd miloedd o blant a phobl ifanc o bob cwr o Gymru yn cystadlu am le ar lwyfan y pafiliwn, yn ogystal â chystadlaethau amrywiol eraill i bobl ifanc megis celf a dylunio, trin gwallt a harddwch, stand yp, creu ap a choginio.

Mwy

GWELD POPETH

Eisteddfod Genedlaethol Rhondda Cynon Taf 2024

Eisteddfod Genedlaethol Llŷn ac Eifionydd

PlanTawe

Urdd Gobaith Cymru 2024

Cysylltiad Urdd Gobaith Cymru 2024