Crynodeb:

Dewch i fwynhau arddangosfa Rheolau Celf? nes 9pm ar 4 Awst fel rhan o'n cynllun oriau ychwanegol, Mwy o Amser

Pryd: 23/10/2021 - 04/06/2023
Lleoliad: Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, Parc Cathays, Caerdydd, Caerdydd, Cymru, CF10 3NP
Disgrifiad:

Mwy o amser yn yr addangosfa!
Dewch i fwynhau arddangosfa Rheolau Celf? nes 9pm ar 4 Awst fel rhan o'n cynllun oriau ychwanegol, Mwy o Amser

Mae Rheolau Celf? yn twrio drwy bum canrif o baentiau a darluniau, cerfluniau a cherameg, ffilm a ffotograffiaeth i holi cwestiynau pwysig am gynrychiolaeth, hunaniaeth a diwylliant.

Caiff y gweithiau eu trefnu mewn ffordd sy'n cwestiynu'r pŵer cymdeithasol a gwleidyddol a amlygir yn y gweithiau. Bydd yn dangos sut mae artistiaid drwy'r canrifoedd wedi parhau i herio, tanseilio ac ail-ddychmygu'r hyn y gall celf fod.

Caiff caffaeliad mawr newydd, Môr Vertigo gan John Akomfrah, ei ddangos ochr yn ochr â gweithiau artistiaid megis Rembrandt, Thomas Jones, Pablo Picasso, Gwen John, Maximilian Lenz, Clare Woods, Bedwyr Williams, Caroline Walker a Clémentine Schneidermann.

Bydd ystod o gelf hanesyddol, modern a chyfoes o gasgliadau Amgueddfa Cymru i'w gweld, a rhai gweithiau'n cael eu paru gyda'i gilydd am y tro cyntaf er mwyn creu perthynas newydd rhyngddynt ac amlygu rhai o faterion cymdeithasol ein byd ni heddiw.

Mae Amgueddfa Cymru yn gweithio gydag artistiaid ac awduron i arwain partneriaid cymunedol i ddehongli elfennau o'r arddangosfa. Bydd hwn yn arwain at ffordd newydd ac unigryw i ddod a llu o leisiau ynghyd i holi beth yw Rheolau Celf?

Beth yw Rheolau Celf?

Beth mae Rheolau Celf yn ei olygu? Pwy sy'n gosod y rheolau hyn? A sut mae artistiaid wedi herio ac atgyfnerthu'r rheolau dros y blynyddoedd?

Fideo:

Mwy

GWELD POPETH

Sioe Frenhinol Cymru

Ffotograffydd Bywyd Gwyllt y Flwyddyn

Hwyrnos - ANIFAIL