Crynodeb:

Golygfeydd o Gymru - o lan i lan. Arddanfosfa Ffotograffiaeth newydd yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd.

Pryd: 18/02/2023 - 10/09/2023
Amser: 10:00 - 17:00
Lleoliad: Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, Parc Cathays, CF10 3NP
Disgrifiad:

Mae Môrwelion yn arddangosfa newydd o ffotograffau gan yr artist Garry Fabian Miller - un o ffigurau mwyaf blaengar ffotograffiaeth gain.This exhibition will show you Wales from a new perspective - one that is unusual and unfamiliar - inspiring you to think about the importance of identity, borders, and sense of place.Mae'r arddangosfa hon yn dangos Cymru o bersbectif anarferol, anghyfarwydd, sy'n eich annog i ystyried hunaniaeth, ffiniau, ac ymdeimlad o le.Mae Môrwelion yn atgof o sut y gall tirlun newid ac addasu dros amser, yn enwedig o ystyried amrediad llanw Aber Hafren – yr ail fwyaf yn y byd.  Bron i hanner canrif wedi'r ffotograffau, mae'r gwaith yn cael bywyd newydd yng nghyd-destun yr argyfwng hinsawdd a chodi lefel y môr.

Mwy

GWELD POPETH

BBC 100 yng Nghymru

Hwyl Calan Gaeaf

Bragdy i Brifardd