Crynodeb:

Mae nosweithiau Hwyrnos yn ôl yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd o’r diwedd – dewch i ymuno â’r parti!

Pryd: 26/05/2022 - 26/05/2022
Amser: 20:00:00 - 23:00:00
Cael cyfarwyddiadau gyrru: Cliciwch yma
Enw Cyswllt:
Ffôn:
Lleoliad: Cathays, Caerdydd, Cymru
Disgrifiad:

Mae nosweithiau Hwyrnos yn ôl yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd o’r diwedd – dewch i ymuno â’r parti!

Mae ein digwyddiadau hwyrnos ar gyfer oedolion yn ôl yn 2022, a’r tro hwn byddwn ni’n troi’n ANIFAIL yn y nos! Felly byddwch yn barod i wisgo i fyny, ac ymgolli mewn noson greadigol yn yr Amgueddfa.
Noson llawn cerddoriaeth, gemau, bwyd a diod i ddathlu agoriad arddangosfa Ffotograffydd Bywyd Gwyllt y Flwyddyn, sy’n darlunio ein planed fregus.

Byddwch ymysg y cyntaf i weld yr arddangosfa sy’n cynnwys 100 o luniau wedi eu hôl-oleuo fydd yn tanio brwdfrydedd a chwilfrydedd drwy arddangos amrywiaeth a bregusrwydd bywyd gwyllt ein planed.

£15 am docyn, drysau am 8pm

Lawrlwythiadau / ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

View poster

Mwy

GWELD POPETH

Gŵyl Triban

Ffotograffydd Bywyd Gwyllt y Flwyddyn

Gŵyl Fwyd Caernarfon 2022

Hwyrnos - ANIFAIL

Cysylltiad Hwyrnos - ANIFAIL

Rhowch y testun a welwch yn y ddelwedd ar y chwith i mewn i'r blwch testun. Mae angen hyn i atal cyflwyno ceisiadau cyswllt yn awtomataidd.

Verification Code image cannot be displayed