Crynodeb:

O'r corgimwch i'r carw, ac o'r arth wen i'r corryn – mae arddangosfa Ffotograffydd Bywyd Gwyllt y Flwyddyn enwog yr Amgueddfa Hanes Natur yn dychwelyd i Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd!

Pryd: 27/05/2022 - 29/08/2022
Amser: 10:00:00 - 17:00:00
Cael cyfarwyddiadau gyrru: Cliciwch yma
Enw Cyswllt:
Ffôn:
Lleoliad: Cathays, Caerdydd, Cymru
Disgrifiad:

Mae’r arddangosfa yn cynnwys 100 o luniau wedi eu hôl-oleuo fydd yn tanio brwdfrydedd a chwilfrydedd drwy arddangos amrywiaeth a bregusrwydd bywyd gwyllt ein planed.

Mae Ffotograffydd Bywyd Gwyllt y Flwyddyn yn blatfform byd-eang ar gyfer arddangos golygfeydd mwyaf trawiadol ac anhygoel byd natur. Derbyniwyd dros 49,000 o gynigion eleni o bob cwr o’r byd.

Gan ddefnyddio grym emosiynol ffotograffiaeth, mae'r gystadleuaeth yn annog pobl i feddwl yn wahanol am eu perthynas â natur, ac i weithredu dros y blaned.

Caiff y delweddau eu beirniadu gan banel o arbenigwyr yn y maes, a'u dewis am eu creadigrwydd, eu crefft a'u cymhlethdod technegol. Datblygwyd a cynhyrchwyd cystadleuaeth Ffotograffydd Bywyd Gwyllt y Flwyddyn gan yr Amgueddfa Hanes Natur, Llundain.

Mynediad cyffredinol: £10 | Gostyngiadau: £7 | Am ddim i rai dan 16 oed ac i Aelodau Amgueddfa Cymru

Mwy

GWELD POPETH

Gŵyl Triban

Hwyrnos - ANIFAIL

Eisteddfod yr Urdd Sir Ddinbych 2022

Ffotograffydd Bywyd Gwyllt y Flwyddyn

Cysylltiad Ffotograffydd Bywyd Gwyllt y Flwyddyn

Rhowch y testun a welwch yn y ddelwedd ar y chwith i mewn i'r blwch testun. Mae angen hyn i atal cyflwyno ceisiadau cyswllt yn awtomataidd.

Verification Code image cannot be displayed