Enillydd: Manon Chirgwin - Gwynedd

Dyma gyfle gwych i ennill bwndel o deganau pren gan gwmni Mwnci.

Enillydd: Llinos Williams - Gwynedd

Dyma gyfle gwych i ennill 2 noson* yn Glampio’r Glyn.

Enillydd: Rhian Powell - Ynys Môn

Eich cyfle i ennill £100 o arian parod.