Cyfle i ennill mêl blasus gan gwmni Mêl Cilgwenyn

Mae lleol.cymru wedi partneru gyda Mêl Cilgwenyn i gynnig cyfle anhygoel i chi ac un ffrind arall ennill pedair jar o fêl o ddewis o’u mêl blasus.

Gallwch ddewis o:

- Mêl Blodau Gwylltion Ucheldiroedd Bannau Brycheiniog
- Mêl Grug Mynyddoedd Cambrian
- Mêl Blodau Gwyllt Dôl Sir Gaerfyrddin
- Mêl Blodau Gwyllt Morfa Heli Gŵyr
- Mêl Blodau Gwyllt Arfordir Ceredigion

Wedi’u canoli o amgylch eu Fferm Gwenyn yn Llangennech, Sir Gaerfyrddin, maent yn cynhyrchu mêl lleol amrwd sydd wedi ennill gwobrau o wahanol rannau o Gymru. Mae gan eu hamrediad mêl flasau gwahanol gan fod y gwenyn yn casglu neithdar o ffynonellau sy'n agos at leoliad y cychod gwenyn. Mae mêl pur o wahanol wenynfeydd yn eu galluogi i gynhyrchu Mêl Gŵyr o’r morfeydd heli, Ceredigion Mêl o’r arfordir, Mêl Bannau Brycheiniog o’i ucheldiroedd, Mynyddoedd Cambrian Grug o’i ddaearyddiaeth rhostir ac wrth gwrs Mêl Sir Gaerfyrddin o’i dolydd gwyllt a’i berthi.

Mae eu mêl yn flasus iawn, ni chewch eich siomi!

Pob lwc

Enillydd: Alaw Roberts

Mwy

GWELD POPETH

£100 i'w wario yn eich siop lyfrau Cymraeg lleol

Jig-so 1000 darn gan Orielodl

Pecyn Pampr gan Cole and Co