Cyfle i ennill Het Bwced Cymru 'Yma o Hyd' i chi a ddau ffrind

Dyma gyfle gwych i ennill Het Bwced Cymru 'Yma o Hyd' i chi a dau ffrind arall.

Dangoswch eich cefnogaeth i Gymru yn ystod cystadleuaeth Cwpan y byd gyda'r het bwced Cadwyn.

100% cotwm gyda bathodyn Cymru a thag 'Yma o hyd' wedi'i frodio.

Diolch yn fawr iawn i gwmni Cadwyn am y rhodd.

Rhowch gynnig arni. Pob lwc

*Bydd angen i'ch dau ffrind lwcus fod yn aelodau o'r wefan hefyd.

Os na allwch aros tan i ni gyhoeddi'r enillydd yna beth am ymweld â'u gwefan drwy ddefnyddio'r ddolen uchod.

A ydych yn ymwneud â marchnata busnes neu sefydliad ac efallai y byddai gennych ddiddordeb mewn cydweithio â ni? Os felly, cysylltwch â ni ar 02922 525301 am sgwrs.

Enillydd: Hywel Wyn Jones - Ceredigion

Mwy

GWELD POPETH

Cyfle i ennill 2 noson yn Glampio’r Glyn

Cyfle i ennill gwerth chwe mis o goffi cwmni Ffa Da

Cyfle i 4 person ennill hosan Nadolig