Cyfle i ennill gwyliau penwythnos yn llety Ar Lan y Môr

Rydym yn rhoi cyfle i chi ennill arhosiad yn llety Ar Lan y Môr - Llanelli. Mae'r llety wedi'i leoli yn berffaith ar Lwybr Arfordirol Mileniwm yn Llanelli, Sir Gaerfyrddin.

Mae Ar Lan y Môr yn llety modern ac yn lle gwych i dreulio'ch amser yn ymlacio neu i'w ddefnyddio fel lle i fentro ac archwilio'r ardaloedd gwych cyfagos.

Mae’r wobr yn cynnwys arhosiad penwythnos a thaleb o £50 i’w wario yng Nghlwb Golff Machynys & Premier Spa.

Enillydd: Dafydd Evans - Caerdydd

Mwy

GWELD POPETH

Print A4 gan yr artist Dafydd Elfryn

Taleb Gwerth £50 gan Draenog

Casgliad cwrw gan Cwrw Llŷn