Cyfle i ennill gwerth chwe mis o goffi cwmni Ffa Da

Dyma gyfle gwych i ennill gwerth chwe mis o goffi oddi wrth cwmni coffi Ffa Da

Mae cwmni coffi Ffa Da, sydd wedi’i leoli yn Llandanwg, Harlech, yn arbenigo mewn coffi arabica wedi’i rostio â llaw.

Mae pob un o'u coffi yn cynnig blas a theimlad ceg unigryw. Does dim byd tebyg i flas coffi wedi'i rostio'n ffres. Dim ond ffa coffi Arabica maen nhw'n eu defnyddio a'u rhostio mewn sypiau bach i sicrhau ffresni.

Maent yn credu mewn cynhyrchu ffa coffi arabica o'r ansawdd gorau ar gyfer eu cariadon coffi.

Mae gan FfaDa ethos eco cryf ac maen nhw'n credu mai dyma'r ffordd y dylai pob busnes newydd ddechrau eu taith. Maen nhw'n teimlo'n angerddol dros ailddefnyddio, lleihau ac ailgylchu! Maent yn ystyriol o effaith amgylcheddol cynhyrchu a gwastraff ac wedi ystyried eu pecynnu yn ofalus wrth ddatblygu Good Beans.

Rhowch gynnig arni. Pob lwc

Os na allwch aros tan i ni gyhoeddi yna beth am ymweld â'u gwefan gan ddefnyddio'r ddolen uchod.

A ydych yn ymwneud â marchnata busnes neu sefydliad ac efallai y byddai gennych ddiddordeb mewn cydweithio â ni? Os felly, cysylltwch â ni ar 02922 525301 am sgwrs.

Enillydd: Rwth Hughes - Powys

Mwy

GWELD POPETH

Cyfle i ennill £100 mewn arian parod

Cyfle i ennill Het Bwced Cymru 'Yma o Hyd' i chi a ddau ffrind

Cyfle i ennill bwndel o deganau gwerth dros £125!