article image
Mae Caerdydd, Prifddinas Cymru, yn cynnig amrywiaeth o atyniadau unigryw, adloniant o’r radd flaenaf a siopau gwych – a’r cwbl o fewn tafliad carreg. Mae pensaernïaeth arloesol i’w weld ochr yn ochr ag adeiladau hanesyddol ac mae Bae Caerdydd yn cynnig pob mathau o adloniant.
article image
Mae Ynys Môn yn cael ei disgrifio fel Môn Mam Cymru, ynys sy’n cynnwys arfordir godidog o draethau melyn i greigiau ysgythrog a dyma ynys fwyaf Cymru, faint ydych chi’n wybod am yr Ynys?
article image
Mae tref hynafol Caernarfon yn adnabyddus fel un o drefi mwyaf Cymraeg y byd, dyma brif dref weinyddol Gwynedd sy'n llawn o hanes yn ymestyn yn ôl dros ddwy fil o flynyddoedd, pa mor dda ydych chi'n adnabod tref y Cofis?