Pa mor dda ydych yn adnabod Traethau Cymru?

Survey Image
Mae gan Gymru gannoedd o draethau godidog yn amrywio o’r traethau hir euraidd i draethau caregog yng nghesail clogwyni. Mae cyfle i fwynhau llawer ohonynt wrth gerdded Llwybr yr Arfordir.
Pa mor dda ydych chi am adnabod ein traethau?
Pa draeth yw hwn?
Ym mha draeth yng Nghymru y mae'r twyni tywod sydd ymhlith y talaf yn Ewrop?
Ym mha draeth yr ymgeisiodd John Godfrey Parry Thomas i guro record y byd ym 1927?
Pa draeth yw’r hiraf yng Nghymru?
Pa draeth sydd i’r dwyrain o gladdfa Barclodiad y Gawres yn Ynys Môn?
Pa draeth yw hwn?
Pa draeth sy’n cynnwys hyd heddiw olion hen awyren americanaidd Lockheed P-38?
Pa glawdd yn y môr i’r gogledd o Aberystwyth sy’n cael ei gysylltu gyda chwedl Cantre’r Gwaelod?
Faint o draethau a wobrwywyd yn Faner Las am ei dyfroedd glan ym mharc cenedlaethol arfordir Sir Benfro yn 2019?
Yn ei gân Mae’n wlad i mi’ gan Dafydd Iwan, “Mae tywod euraid ar draeth…..” pa draeth?
Pa draeth yw hwn?
Pa bentref bach pysgota ar lan y môr sy’n cael ei enwi yn sianti enwog Fflat Huw Puw?
Pa draeth sy’n cael ei gysylltu gyda ‘Gwyr y Bwelli Bach’, a oedd yn denu llongau i’w llongddryllio ar yr arfordir?
Pa draeth yw hwn?
Pa draeth yw hwn?
Rydym wedi arbed eich sgôr yn eich adran cyfranogiad yma

Rhannwch eich sgôr

Mwy

GWELD POPETH

Pa mor dda ydych yn adnabod afonydd Cymru?

Pa mor dda ydych chi'n adnabod Ynys Môn?

Pa mor dda ydych chi’n adnabod mynyddoedd Cymru?