Pa mor dda ydych chi’n adnabod Warren Gatland?

Survey Image
Mae Warren Gatland yn ffigwr aruthrol ym myd rygbi, sy'n fwyaf adnabyddus am ei effaith drawsnewidiol ar dîm cenedlaethol Cymru.
Cymerwch y cwis 15 cwestiwn hwn i brofi eich gwybodaeth am yr hyfforddwr a aned yn Seland Newydd a arweiniodd Gymru i deitlau Chwe Gwlad.
Pa safle chwaraeodd Warren Gatland yn ystod ei yrfa fel chwaraewr?
Pa dîm naeth Warren Gatland cynrychioli 140 o weithiau cyn ymddeol fel chwaraewr yn 1994?
Sawl cap rhyngwladol enillodd Warren Gatland i Seland Newydd?
Pa wlad y bu Warren Gatland yn hyfforddi rhwng 1998 a 2001?
Pwy oedd wrth y llyw i Gymru ar gyfer un gem yn erbyn De Affrica yn 2007 cyn penodiad cyntaf Warren Gatland fel prif hyfforddwr?
Beth oedd oedran Warren Gatland pan gafodd ei benodi'n brif hyfforddwr o Gymru yn 2007?
Pwy naeth Gymru guro yng ngêm gyntaf Warren Gatland fel prif hyfforddwr yn 2008?
Pwy cafodd ei enwi fel hyfforddwr amddiffyn Cymru yn 2008?
Pwy oedd capten cyntaf Warren Gatland i Gymru?
Collodd Cymru 9-8 i Ffrainc yn rownd gyn derfynol Cwpan Rygbi'r Byd 2011. Pwy gafodd gerdyn coch yn y gêm?
Sawl teitl Camp Lawn enillodd Cymru yng nghyfnod cyntaf Warren Gatland fel prif hyfforddwr?
Arweiniodd Warren Gatland Llewod Prydain ac Iwerddon i fuddugoliaeth mewn cyfres brawf yn erbyn Awstralia yn 2013. Hon oedd buddugoliaeth cyntaf y Llewod mewn cyfres brawf ers sawl blwyddyn?
Pwy sgoriodd y nifer fwyaf o geisiau yng Nghwpan Rygbi'r Byd 2019?
Pwy gafodd ei enwi gyda Dewi Lake fel cyd-gapten ar Gymru yng Nghwpan Rygbi’r Byd 2023?
Pa glwb arwyddodd Bryn Gatland, mab Warren, mewn cytundeb i ddechrau yn 2024?
Rydym wedi arbed eich sgôr yn eich adran cyfranogiad yma

Rhannwch eich sgôr

Mwy

GWELD POPETH

Pa mor dda ydych chi'n adnabod Ynys Môn?

Pa mor dda ydych chi’n adnabod mynyddoedd Cymru?

Pa mor dda yr ydych yn adnabod Cymru?