Pa mor dda ydych chi’n adnabod mynyddoedd Cymru?

Survey Image
"Hen Gymru fynyddig, paradwys y bardd, Pob dyffryn, pob clogwyn, i'm golwg sydd hardd" yw geiriau'r Anthem Genedlaethol ac o lethrau caregog Eryri yn y gogledd i fynyddoedd mwyn y Mynyddoedd Du yn y de, mae ein mynyddoedd yn rhan ganolog o'n hetifeddiaeth fel pobl. Pa mor dda yw'ch gwybodaeth o'r mynyddoedd?
Pa mor dda ydych chi’n adnabod Mynyddoedd Cymru?
Pa fynydd yw'r uchaf i'r de o ogledd Eryri?
Clogwyn pa fynydd y bu Edmund Hillary a Sherpa Tensing yn ymarfer cyn ei hymgyrch i gyrraedd copa Everest ym 1953?
Ym mha lwybr yn Eryri y cafodd Carry on up the Khyber ei ffilmio?
Pa gadwyn o fynyddoedd sy'n cynnwys yr arwynebedd mwyaf o dir uwchlaw 3000 troedfedd, i'r de o ucheldiroedd yr Alban?
Pa fynydd yw'r pwynt uchaf yn Sir Fynwy?
Beth yw mynydd uchaf Powys?
Beth yw uchder Mynydd y Garth ger Caerdydd?
Pa fynydd yw hwn?
Ger pa fynydd yr oedd y Tywysog, Dafydd ap Gruffydd yn cuddio pan gafodd ei ddal yn 1283?
Pa bryd y cafodd rheilffordd Yr Wyddfa ei hagor?
Beth yw trydydd mynydd uchaf y De?
Beth yw mynydd uchaf Sir Fflint?
Beth yw mynydd uchaf Sir Gâr?
Beth yw mynydd uchaf Sir Benfro?
Pa fynydd yw hwn?
Rydym wedi arbed eich sgôr yn eich adran cyfranogiad yma

Rhannwch eich sgôr

Mwy

GWELD POPETH

Pa mor dda ydych yn adnabod Traethau Cymru?

Pa mor dda ydych yn adnabod afonydd Cymru?

Pa mor dda ydych chi'n adnabod cestyll Cymru?