Pa mor dda ydych chi’n adnabod Caernarfon?

Survey Image
Mae tref hynafol Caernarfon yn adnabyddus fel un o drefi mwyaf Cymraeg y byd, dyma brif dref weinyddol Gwynedd sy'n llawn o hanes yn ymestyn yn ôl dros ddwy fil o flynyddoedd, pa mor dda ydych chi'n adnabod tref y Cofis?
Pa mor dda ydych chi’n adnabod Caernarfon?
Pa ddwy afon sy’n llifo i’r môr yng Nghaernarfon?
Pryd yr adeiladwyd Doc Fictoria?
Aelod amlwg o glwb hwylio brenhinol Caernarfon oedd Lionel Brabazon Rees, a lwyddodd i wneud beth?
Pwy oedd Ellen Edwards?
Beth oedd yr enwog Anglesey Arms cyn iddi droi yn dafarn?
Pa ffigwr a fu’n ddylanwadol yn siapio y Gaernarfon fodern?
Cofeb i bwy sydd yn Stryd y Castell?
Drws nesaf i Galeri Caernarfon y mae pencadlys Cwmni cyfryngau Cwmni Da, pa sefydliad oedd yno’n wreiddiol?
Cerflun i bwy sydd uwchben Porth y Brenin yn y Castell?
Mae haneswyr wedi disgrifio Caernarfon yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg fel “prifddinas….”
Plac i bwy sydd ar wal Swyddfa Bost Caernarfon?
Pa ymerawdwr rhufeinig sy’n cael ei gysylltu gyda thref Caernarfon?
Llechi o ba chwareli oedd yn cael eu cludo i Gaernarfon i’w hallforio?
Yn ôl y gwesty, cafodd tafarn enwog y Blac Boi ei adeiladu yn ….
Angor pa long sydd wedi ei leoli ger Eglwys y Santes Fair?
Rydym wedi arbed eich sgôr yn eich adran cyfranogiad yma

Rhannwch eich sgôr

Mwy

GWELD POPETH

Pa mor dda ydych chi’n adnabod mynyddoedd Cymru?

Pa mor dda ydych chi'n adnabod cestyll Cymru?

Pa mor dda ydych yn adnabod afonydd Cymru?