AELODAETH HYSBYSEBU

Ers ei sefydlu'r wefan yn 2010, rydym wedi bod yn bartner hysbysebu ar gyfer cannoedd o sefydliadau, busnesau, elusennau, ysgolion a phrifysgolion yng Nghymru a thu hwnt.

Rydym wedi hysbysebu miloedd o hysbysebion swyddi, digwyddiadau, baneri, eitemau marchnad gyda chanlyniadau arbennig o dda.

Rydym yn darparu system ystadegau soffistigedig sy'n rhoi ystadegau manwl i hysbysebwyr o bob eitem a hysbysebir. e.e. Mae ystadegau hysbysebion swyddi yn cynnwys nifer y golygfeydd, cliciau ymgeisio a'r nifer lawr lwythiadau dogfennau.

Mae aelodaeth hysbysebwr yn eich galluogi i:

 • - Hysbysebu eich swyddi
 • - Hysbysebu eich busnesau
 • - Hysbysebu eich bargeinion busnes
 • - Hysbysebu eich digwyddiadau
 • - Hysbysebu eich eitem ar werth yn y farchnad

Rydym yn derbyn taliadau cyflym ar gyfer eitemau taledig drwy ddefnyddio ein system talu ar-lein diogel. Fel arall, gellir cynhyrchu anfoneb a rhif archeb yn yr eich adran gwneud taliad.

DEWCH YN AELOD - YN RHAD AC AM DDIM

Ymunwch â dros 19,000 o bobl sydd eisoes yn aelodau o wefan Lleol.cymru.

Mae bod yn aelod yn eich galluogi i:

 • - Derbyn ein E-Bwletin Swyddi wythnosol sydd yn cynnwys hysbysebion swyddi diweddaraf yng Nghymru
 • - Cymryd rhan mewn cystadlaethau sydd ond ar agor i aelodau'r wefan
 • - Cymryd rhan yn ein cwisiau, posau a pholau piniwn
 • - Derbyn cynigion arbennig a gostyngiadau ecscliwsif oddi wrth ein partneriaid a ddewiswyd yn ofalus
 • - Ychwanegu eitemau ar werth / rhentu eiddo / eiddo ar werth yn y farchnad
 • - Rhoi sylw ar erthyglau
 • - Derbyn a rheoli bargeinion yn yr adran Bargeinion
 • - Rheoli eich swyddi trwy ychwanegu at eich rhestr ffefrynnau yn yr adran Hysbysfwrdd Swyddi
 • - Arbed hanes yr holl gwisiau, posau a pholau piniwn rydych chi wedi cymryd rhan ynddynt
 • - Derbyn ein E-Bwletin cyffredinol

COFRESTRU