Trosolwg:

Sefydlwyd Bla Translation yn 2013 gan Alun Gruffydd pan gychwynnodd weithio fel cyfieithydd annibynnol amser llawn, gan weithio o’i gartref yn Rhostrehwfa, Ynys Môn mewn cornel fach yn yr ystafell sbâr! Mae’n gymwys fel cyfieithydd ers 2001.

Enw: Blah Translations
Ffôn:
Lleoliad: Neuadd y Dref Sgwâr Bulkeley

Disgrifiad:

Sefydlwyd Bla Translation yn 2013 gan Alun Gruffydd pan gychwynnodd weithio fel cyfieithydd annibynnol amser llawn, gan weithio o’i gartref yn Rhostrehwfa, Ynys Môn mewn cornel fach yn yr ystafell sbâr! Mae’n gymwys fel cyfieithydd ers 2001.

Dechreuodd ei yrfa fel archaeolegydd ac mae’r pwnc yn parhau yn agos iawn at ei galon. Daw rhai o eiriau neu siapiau cynharaf ein cynhanes o’r cerrig mewn siambrau claddu neu gromlechi fel Barclodiad y Gawres ar arfordir gorllewinol Môn ym Mhorth Trecastell. Mae archaeolegwyr heddiw yn dal i geisio cyfieithu ystyr y geiriau a’r ysgrifau hyn!

Tyfodd y busnes yn gyflym ac erbyn 2015 roedd nifer y cleientiaid wedi cynyddu’n sylweddol. Heddiw, mae Bla Translation yn cynnwys 8 cyfieithydd profiadol yn y swyddfa, 2 swyddog gweinyddol a nifer o gyfieithwyr annibynnol allanol sy’n cynhyrchu gwaith i’r cwmni’n rheolaidd.

Blah Translations

Cysylltiad Blah Translations

Rhowch y testun a welwch yn y ddelwedd ar y chwith i mewn i'r blwch testun. Mae angen hyn i atal cyflwyno ceisiadau cyswllt yn awtomataidd.

Verification Code image cannot be displayed