Ydych chi'n cytuno ddylai pîn-afal perthyn ar ben pizza?

Survey Image
Pîn-afal ar pizza

Pîn-afal yn perthyn ar ben pizza?

Mae'n aml yn achosi dadleuon o blaid ac yn erbyn cael pîn-afal fel topyn ar pizza. Beth yw eich barn chi?

Ydych chi'n cytuno ddylai pîn-afal perthyn ar ben pizza?
Ydw
Nac Ydw

Mwy

GWELD POPETH
Pa flas o hufen iâ sy'n eich cynrychioli chi orau?