article image
Sawl diwrnod ddylai'r Eisteddfod Genedlaethol fod?
Mynegodd Betsan Moses, prif weithredwr yr Eisteddfod Genedlaethol, bryderon am hyd wyth diwrnod yr ŵyl oherwydd ystyriaethau cyllidebol.
article image
Ydy Steddfod wyth diwrnod yn rhy hir?
Cododd Betsan Moses, prif weithredwr yr Eisteddfod Genedlaethol, gwestiynau am hyd wyth diwrnod yr ŵyl, gan nodi cyfyngiadau ariannol.
article image
Wnest ti fwynhau pennod gyntaf Gogglebox Cymru?!
Neithiwr (nos Fercher, Tachwedd 3), darlledodd S4C ei phennod gyntaf o Gogglebocs Cymru.