article image
Ydych chi'n cytuno â'r terfyn cyflymder diofyn o 20mya?
Ar 17 Medi, 2023, bydd terfyn cyflymder newydd o 20mya yn cael ei gyflwyno yng Nghymru, yn dilyn cymeradwyaeth Llywodraeth Cymru.
article image
Sawl diwrnod ddylai'r Eisteddfod Genedlaethol fod?
Mynegodd Betsan Moses, prif weithredwr yr Eisteddfod Genedlaethol, bryderon am hyd wyth diwrnod yr ŵyl oherwydd ystyriaethau cyllidebol.
article image
Ydy Steddfod wyth diwrnod yn rhy hir?
Cododd Betsan Moses, prif weithredwr yr Eisteddfod Genedlaethol, gwestiynau am hyd wyth diwrnod yr ŵyl, gan nodi cyfyngiadau ariannol.
article image
Beth yw eich barn hyd yn hyn am Insta Threads?
Mae cwmni Mark Zuckerberg Meta (Facebook, Inc. gynt) wedi rhyddhau ap rhwydweithio cymdeithasol o'r enw Threads sy'n debyg mewn sawl ffordd i'r app Twitter sy'n eiddo i'r biliwnydd cystadleuol Elon Musk ar hyn o bryd.
article image
Ydych chi'n cefnogi annibyniaeth i Gymru?
Mae cwestiwn annibyniaeth i Gymru wedi dod i'r amlwg yn ystod y blynyddoedd diwethaf.
article image
A ddylai bathodynnau ysgol a logos ar wisg ysgol fod yn orfodol?
Mae ysgolion yng Nghymru wedi cael gwybod bod rhaid iddyn nhw beidio â gwneud bathodynnau a logos ysgol ar wisgoedd yn orfodol na gorfodi rhieni i brynu eitemau o ddillad brand, mewn ymgais i ysgafnhau'r baich ariannol ar deuluoedd.