article image
Dyfalwch y canlyniad rhwng Cymru a'r Eidal
Fe fydd yr enillydd lwcus yn ennill £50.
article image
Dyfalwch y canlyniad rhwng Cymru a Ffrainc
Fe fydd yr enillydd lwcus yn ennill £50.
article image
Dyfalwch y canlyniad rhwng Cymru ac Iwerddon
Fe fydd yr enillydd lwcus yn ennill £50.
article image
Dyfalwch y canlyniad rhwng Cymru a Lloegr
Fe fydd yr enillydd lwcus yn ennill £50.
article image
Dyfalwch y canlyniad rhwng Cymru a'r Alban
Fe fydd yr enillydd lwcus yn ennill £50.
article image
Pa mor bell yr aiff Cymru yng Nghwpan Rygbi'r Byd Ffrainc 2023?
Mae Cymru, sy’n degfed yn safle’r byd, wedi cael eu tynnu yn grŵp C ynghyd ag Awstralia, Fiji, Georgia a Phortiwgal ar gyfer Cwpan Rygbi’r Byd 2023 yn Ffrainc sy’n dechrau ym mis Medi.
article image
Ydy Steddfod wyth diwrnod yn rhy hir?
Cododd Betsan Moses, prif weithredwr yr Eisteddfod Genedlaethol, gwestiynau am hyd wyth diwrnod yr ŵyl, gan nodi cyfyngiadau ariannol.
article image
CYMRU neu WALES?
Mae Cymdeithas Pêl-droed Cymru mewn trafodaethau gydag UEFA i newid enw’r wlad mewn cystadlaethau rhyngwladol o 'WALES' i 'CYMRU' ar ôl Cwpan y Byd FIFA eleni. Beth yw wich barn?
article image
Pa mor bell yr aiff Cymru yng Nghwpan y Byd Qatar?
O'r diwedd, o'r diwedd yr ydym wedi cyrraedd Cwpan y Byd am y tro cyntaf ers 1958! Y cwestiwn mawr sydd ar ein meddyliau bellach, pa mor bell yr awn ni yn y gystadleuaeth yn Qatar ym mis Tachwedd a Rhagfyr?