article image
Sawl diwrnod ddylai'r Eisteddfod Genedlaethol fod?
Mynegodd Betsan Moses, prif weithredwr yr Eisteddfod Genedlaethol, bryderon am hyd wyth diwrnod yr ŵyl oherwydd ystyriaethau cyllidebol.
article image
Ydy Steddfod wyth diwrnod yn rhy hir?
Cododd Betsan Moses, prif weithredwr yr Eisteddfod Genedlaethol, gwestiynau am hyd wyth diwrnod yr ŵyl, gan nodi cyfyngiadau ariannol.
article image
A ddylid tynnu bariau bounty o focsys Celebrations?!
Mae'r gwneuthurwyr Mars Wrigley wedi dweud eu bod yn tynnu bariau bounty o'u bocsys Celebrations fel rhan o dreial.