article image
A ddylid tynnu bariau bounty o focsys Celebrations?!
Mae'r gwneuthurwyr Mars Wrigley wedi dweud eu bod yn tynnu bariau bounty o'u bocsys Celebrations fel rhan o dreial.