article image
Pwy fydd yn ennill Pencampwriaeth y Chwe Gwlad yn 2023?
Mae gan y bwcis Iwerddon fel ffefrynnau eleni ond yn eich barn chi pwy fydd pencampwyr 2023?
article image
Dyfalwch y sgôr rhwng Cymru a Lloegr
Dyfalwch y sgôr yn gywir rhwng Cymru a Lloegr yng Nghwpan y Byd FIFA 2022.

Fe fydd yr ennillydd lwcus yn ennill CD rhifyn cyfyngedig 'Yma o Hyd' wedi ei arwyddo gan Dafydd Iwan.

Dyfalwch y sgôr yn gywir a byddwch yn cael eich rhoi yn yr het i ennill y wobr.
article image
Dyfalwch y sgôr rhwng Cymru ac Iran
Dyfalwch y sgôr yn gywir rhwng Cymru ac Iran yng Nghwpan y Byd FIFA 2022.

Fe fydd yr ennillydd lwcus yn ennill CD rhifyn cyfyngedig 'Yma o Hyd' wedi ei arwyddo gan Dafydd Iwan.

Dyfalwch y sgôr yn gywir a byddwch yn cael eich rhoi yn yr het i ennill y wobr.
article image
Dyfalwch y sgôr rhwng Cymru a'r Unol Daleithiau America
Dyfalwch y sgôr yn gywir rhwng Cymru a'r Unol Daleithiau America yng Nghwpan y Byd FIFA 2022.

Fe fydd yr ennillydd lwcus yn ennill CD rhifyn cyfyngedig 'Yma o Hyd' wedi ei arwyddo gan Dafydd Iwan.

Dyfalwch y sgôr yn gywir a byddwch yn cael eich rhoi yn yr het i ennill y wobr.
article image
Wnest ti fwynhau pennod gyntaf Gogglebox Cymru?!
Neithiwr (nos Fercher, Tachwedd 3), darlledodd S4C ei phennod gyntaf o Gogglebocs Cymru.
article image
A ddylid tynnu bariau bounty o focsys Celebrations?!
Mae'r gwneuthurwyr Mars Wrigley wedi dweud eu bod yn tynnu bariau bounty o'u bocsys Celebrations fel rhan o dreial.
article image
CYMRU neu WALES?
Mae Cymdeithas Pêl-droed Cymru mewn trafodaethau gydag UEFA i newid enw’r wlad mewn cystadlaethau rhyngwladol o 'WALES' i 'CYMRU' ar ôl Cwpan y Byd FIFA eleni. Beth yw wich barn?
article image
Pwy hoffech chi ei weld ar Gogglebocs Cymru?!
Mae cynhyrchwyr Gogglebocs Cymru yn galw ar bobl i gymryd rhan. Bydd y gyfres yn darlledu yn ystod wythnos gyntaf mis Tachwedd ar S4C i gyd fynd gyda dathliadau 40 oed y sianel.
article image
Pa mor bell yr aiff Cymru yng Nghwpan y Byd Qatar?
O'r diwedd, o'r diwedd yr ydym wedi cyrraedd Cwpan y Byd am y tro cyntaf ers 1958! Y cwestiwn mawr sydd ar ein meddyliau bellach, pa mor bell yr awn ni yn y gystadleuaeth yn Qatar ym mis Tachwedd a Rhagfyr?
article image
Ydych chi'n cytuno y dylai Boris Johnson aros fel arweinydd y Blaid Geidwadol?
Mae Boris Johnson wedi bod yn ffigwr dadleuol ers iddo ddod yn brif weinidog, ond beth ydych chi'n ei feddwl?