article image
Dyfalwch y canlyniad rhwng Cymru a Awstralia
Fe fydd yr enillydd lwcus yn ennill £50.
article image
Dyfalwch y canlyniad rhwng Cymru a Portiwgal
Fe fydd yr enillydd lwcus yn ennill £50.

Dyfalwch y canlyniad yn gywir a byddwch yn cael eich rhoi yn yr het i ennill y wobr.
article image
Dyfalwch y canlyniad rhwng Cymru a Fiji
Fe fydd yr enillydd lwcus yn ennill £50.

Dyfalwch y canlyniad yn gywir a byddwch yn cael eich rhoi yn yr het i ennill y wobr.

Mae croeso i chi rannu eich sgôr ar eich rhwydweithiau cymdeithasol. Pob lwc i chi gyd.
article image
Pa mor bell yr aiff Cymru yng Nghwpan Rygbi'r Byd Ffrainc 2023?
Mae Cymru, sy’n degfed yn safle’r byd, wedi cael eu tynnu yn grŵp C ynghyd ag Awstralia, Fiji, Georgia a Phortiwgal ar gyfer Cwpan Rygbi’r Byd 2023 yn Ffrainc sy’n dechrau ym mis Medi.
article image
Ydych chi'n cytuno â'r terfyn cyflymder diofyn o 20mya?
Ar 17 Medi, 2023, bydd terfyn cyflymder newydd o 20mya yn cael ei gyflwyno yng Nghymru, yn dilyn cymeradwyaeth Llywodraeth Cymru.
article image
A fydd Cymru'n curo Lloegr yn Twickenham?
Fe fydd Cymru yn chwarae Lloegr heddiw yn Twickenham wrth i baratoadau ar gyfer Cwpan y Byd barhau.
article image
Sawl diwrnod ddylai'r Eisteddfod Genedlaethol fod?
Mynegodd Betsan Moses, prif weithredwr yr Eisteddfod Genedlaethol, bryderon am hyd wyth diwrnod yr ŵyl oherwydd ystyriaethau cyllidebol.
article image
Ydy Steddfod wyth diwrnod yn rhy hir?
Cododd Betsan Moses, prif weithredwr yr Eisteddfod Genedlaethol, gwestiynau am hyd wyth diwrnod yr ŵyl, gan nodi cyfyngiadau ariannol.
article image
Beth yw eich barn hyd yn hyn am Insta Threads?
Mae cwmni Mark Zuckerberg Meta (Facebook, Inc. gynt) wedi rhyddhau ap rhwydweithio cymdeithasol o'r enw Threads sy'n debyg mewn sawl ffordd i'r app Twitter sy'n eiddo i'r biliwnydd cystadleuol Elon Musk ar hyn o bryd.
article image
Ydych chi'n cefnogi annibyniaeth i Gymru?
Mae cwestiwn annibyniaeth i Gymru wedi dod i'r amlwg yn ystod y blynyddoedd diwethaf.