Dyfalwch y canlyniad rhwng Cymru â'r Ariannin

Mae'r pôl piniwn wedi cau
Survey Image

Fe fydd yr enillydd lwcus yn ennill £50.

Mae Cymru drwodd i rownd yr wyth olaf Cwpan Rygbi'r Byd 2023. Dyfalwch y canlyniad yn gywir a byddwch yn cael eich rhoi yn yr het i ennill y wobr.

Mae croeso i chi rannu eich sgôr ar eich rhwydweithiau cymdeithasol. Pob lwc i chi gyd.

*Bydd yr enillydd yn cael ei ddewis ar hap o blith yr holl gynigion cywir.

Enillydd: Ni ddyfalodd neb yn gywir

Dyfalwch y canlyniad rhwng Cymru â'r Ariannin
1. Cymru yn ennill o 3 phwynt
70% Complete
66.7 %
2. Cymru yn ennill o 15+ pwynt
70% Complete
33.3 %
3. Ariannin yn ennill o 2 bwynt
70% Complete
0 %
4. Ariannin yn ennill o 15 pwynt
70% Complete
0 %
5. Ariannin yn ennill o 14 pwynt
70% Complete
0 %
6. Ariannin yn ennill o 13 pwynt
70% Complete
0 %
7. Ariannin yn ennill o 12 pwynt
70% Complete
0 %
8. Ariannin yn ennill o 11 pwynt
70% Complete
0 %
9. Ariannin yn ennill o 10 pwynt
70% Complete
0 %
10. Ariannin yn ennill o 9 pwynt
70% Complete
0 %
11. Ariannin yn ennill o 8 pwynt
70% Complete
0 %
12. Ariannin yn ennill o 7 pwynt
70% Complete
0 %
13. Ariannin yn ennill o 6 phwynt
70% Complete
0 %
14. Ariannin yn ennill o 5 pwynt
70% Complete
0 %
15. Ariannin yn ennill o 4 pwynt
70% Complete
0 %
16. Ariannin yn ennill o 3 phwynt
70% Complete
0 %
17. Gem gyfartal
70% Complete
0 %
18. Ariannin yn ennill o 1 pwynt
70% Complete
0 %
19. Cymru yn ennill o 1 pwynt
70% Complete
0 %
20. Cymru yn ennill o 15 pwynt
70% Complete
0 %
21. Cymru yn ennill o 14 pwynt
70% Complete
0 %
22. Cymru yn ennill o 13 pwynt
70% Complete
0 %
23. Cymru yn ennill o 12 pwynt
70% Complete
0 %
24. Cymru yn ennill o 11 pwynt
70% Complete
0 %
25. Cymru yn ennill o 10 pwynt
70% Complete
0 %
26. Cymru yn ennill o 9 pwynt
70% Complete
0 %
27. Cymru yn ennill o 8 pwynt
70% Complete
0 %
28. Cymru yn ennill o 7 pwynt
70% Complete
0 %
29. Cymru yn ennill o 6 phwynt
70% Complete
0 %
30. Cymru yn ennill o 5 pwynt
70% Complete
0 %
31. Cymru yn ennill o 4 pwynt
70% Complete
0 %
32. Cymru yn ennill o 2 bwynt
70% Complete
0 %
33. Ariannin yn ennill o 15+ pwynt
70% Complete
0 %

Mwy

GWELD POPETH
Ydy Steddfod wyth diwrnod yn rhy hir?
Pa mor bell yr aiff Cymru yng Nghwpan y Byd Qatar?
A ddylid tynnu bariau bounty o focsys Celebrations?!