CYMRU neu WALES?

Mae'r pôl piniwn wedi cau
Survey Image

Mae Cymdeithas Pêl-droed Cymru mewn trafodaethau gydag UEFA i newid enw’r wlad mewn cystadlaethau rhyngwladol o 'WALES' i 'CYMRU' ar ôl Cwpan y Byd FIFA eleni. Beth yw wich barn?

Mae cyfle i chi fwrw eich pleidlais isod.

CYMRU neu WALES?
1. CYMRU
70% Complete
100%
2. WALES
70% Complete
0%

Mwy

GWELD POPETH
Pa flas o hufen iâ sy'n eich cynrychioli chi orau?
Wnest ti fwynhau pennod gyntaf Gogglebox Cymru?!
Pwy hoffech chi ei weld ar Gogglebocs Cymru?!