Ysgrifennydd y Cwmni

Trosolwg

Fel y nodir yn 2.14 a 2.15 yn Erthyglau’r Cwmni, bydd Ysgrifennydd y Cwmni’n cynnal Gweledigaeth a Gwerthoedd y Cwmni fel busnes a lywodraethir gan y gweithwyr, ac yn gweithredu o fewn swydd...

Cyflogwr: Dulas Ltd

Cyflog: Cymorth Teulu Arbenigol Lefel 5 - £6,300.00 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 23/07/2021 (10 diwrnod)

Amser Cau: 16:00:00

Lleoliad

Swyddfeydd Dulas yng Nghymru / yr Alban

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Pwrpas y Swydd:

Fel y nodir yn 2.14 a 2.15 yn Erthyglau’r Cwmni, bydd Ysgrifennydd y Cwmni’n cynnal Gweledigaeth a Gwerthoedd y Cwmni fel busnes a lywodraethir gan y gweithwyr, ac yn gweithredu o fewn swydd ysgrifennydd i Gyfarfodydd yr Aelodau, Cyfarfodydd Busnes Chwarterol a Bwrdd y Cyfarwyddwyr.

Bydd y swydd yn hyrwyddo, cynnal a chyflawni llywodraethiant corfforaethol rhagorol yn y Cwmni, ac yn ymgymryd â gwaith gweinyddol materion cydymffurfiaeth cyfreithiol fel y pennir gan y Ddeddf Cwmnïau ac Erthyglau Cymdeithasu Dulas.

Mae gan Ysgrifennydd y Cwmni ddyletswydd i arwain a chynghori’r Bwrdd ar yr holl faterion llywodraethu a, thrwy lywodraethu da, cefnogi’r Bwrdd i weithredu’n effeithiol yn unol gyda’u cylch gorchwyl. Mae cynyddu ymgysylltiad yr Aelodau gyda materion y cwmni er mwyn cynyddu llywodraethiant y gweithwyr yn cael ei ystyried fel rhan greiddiol o’r swydd.

Manylion Ychwanegol

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Swydd Ddisgrifiad - Cymraeg  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Job Description - English  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Gais - Cymraeg  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Application Form - English  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Monitro - Cymraeg  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Monitoring Form - English  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)