Ymgynghorydd Anabledd

Trosolwg

Mae cyfle newydd ar gael i Ymgynghorydd Anabledd parhaol llawn amser ychwanegol yn y Gwasanaeth Anabledd ym Mhrifysgol Bangor.

Cyflogwr: Prifysgol Bangor

Cyflog: Graddfa 7: £34,304 - £40,927

Dyddiad Cau: 01/12/2021 (6 diwrnod)

Amser Cau: 23:55:00

Lleoliad

Prifysgol Bangor Bangor, Gwynedd, Cymru LL57 2DG

Gwybodaeth gyswllt

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

PRIFYSGOL BANGOR

⁠GWASANAETHAU MYFYRWYR

GWASANAETH ANABLEDD

Ymgynghorydd Anabledd
Graddfa 7: £34,304 - £40,927 y flwyddyn

(Cyf: BU02680)

Mae cyfle newydd ar gael i Ymgynghorydd Anabledd parhaol llawn amser ychwanegol yn y Gwasanaeth Anabledd ym Mhrifysgol Bangor. Dyma swydd amrywiol fel rhan o dîm o ymgynghorwyr sy'n cefnogi ymgeiswyr a myfyrwyr anabl yn y brifysgol.

Dylai fod ymgeiswyr fod wedi cael addysg i safon gradd israddedig (neu gymhwyster cyfatebol). Mae sgiliau rhyngbersonol a sgiliau cyfathrebu rhagorol yn hanfodol ar gyfer y swydd ynghyd â phrofiad o weithio gyda myfyrwyr anabl mewn addysg ôl-16.
Bydd deiliad y swydd yn adrodd i'r Rheolwr Cefnogaeth Anabledd.

Mae gallu cyfathrebu yn Gymraeg yn hanfodol i'r swydd hon.

Mae’r swydd yn amodol ar wiriad manylach boddhaol gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Disgwylir i’r ymgeisydd llwyddiannus ddechrau yn y swydd cyn gynted â phosib.

Derbynnir ceisiadau ar-lein yn unig, trwy ein gwefan recriwtio, jobs.bangor.ac.uk. Ond os cewch drafferth defnyddio’r wefan oherwydd anabledd, mae ffurflenni cais papur ar gael trwy ffonio 01248 383865.

Dyddiad cau derbyn ceisiadau: 1 Rhagfyr, 2021.

Wedi Ymrwymo i Gyfle Cyfartal

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*