Ymchwilydd / Gohebydd

Trosolwg

Mae Telesgop yn chwilio am ymchwilydd/gohebydd hyderus a dyfeisgar sydd â diddordeb yn y byd radio a'r awydd i rannu straeon difyr, i weithio ar raglen Troi'r Tir a'r Bwletin Amaeth ar BBC Radio Cymru

Cyflogwr: Telesgop

Cyflog: i'w drafod

Dyddiad Cau: 03/03/2021 (3 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Bay Studios Fabian Way Abertawe, Castell-Nedd Port Talbot, Cymru SA1 8QB

Gwybodaeth gyswllt

Ffôn: 01792824567

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Troi'r Tir yw rhaglen gylchgrawn wythnosol BBC Radio Cymru, wedi'i chyflwyno gan Terwyn Davies, sy'n trin a thrafod pob math o straeon am bynciau gwledig, amaethyddol a chynhyrchu bwyd. Mae'n darlledu bob bore Sul am 7am ar BBC Radio Cymru, gydag ail-ddarllediad am 6pm ar nos Lun.

Mae'r Bwletin Amaeth yn darlledu bob dydd am 6.40am ar raglen John Hardy ar BBC Radio Cymru. Bwletin pum munud o hyd, sy'n crynhoi'r newyddion diweddaraf o'r byd amaeth, gan holi ffermwyr, arweinwyr undeb a gwleidyddion am rai o bynciau llosg y dydd.

Mae'r swydd yn gofyn am berson brwdfrydig, trefnus a chreadigol sy’n barod i ymchwilio, recordio a golygu cyfweliadau ar gyfer rhaglen Troi'r Tir. Byddwch hefyd yn ymwybodol o gynulleidfa BBC Radio Cymru, ac yn wrandawr rheolaidd o raglenni’r orsaf. Bydd gennych ddiddordeb yn y byd amaethyddol a gwledig, a byddai dealltwriaeth o olygu clipiau sain ar raglenni fel Audacity neu Adobe Audition yn fanteisiol, ond nid yn hanfodol, gan y bydd hyfforddiant sylfaenol yn cael ei gynnig.
O ran y Bwletin Amaeth, bydd disgwyl i chi baratoi, recordio a lleisio dau fwletin bob tair wythnos, eu pecynnu a'u cyfleu ar gyfer yr orsaf.

Dylai'ch sgiliau cyfathrebu fod yn ardderchog, eich bod yn gallu gweithio’n dda fel rhan o dîm, ac yn gallu gweithio o fewn cyfyngiadau amser tynn.
Byddwch hefyd yn meddu ar ddealltwriaeth o’r cyfryngau cymdeithasol fel Facebook, Instagram, Twitter a Zoom. Bydd gennych hefyd y gallu i siarad ac ysgrifennu Cymraeg a Saesneg cywir ac ystwyth.

Swydd cytundeb tymor penodol fydd hon am oddeutu 3 mis i ddechrau gyda’r posiblrwydd o arwain at swydd llawn amser, 5 diwrnod yr wythnos. Croesawir cynigion gan ymgeiswyr di-brofiad, a rhai mwy profiadol.
Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn medru gweithio o gartref yn y tymor byr, gyda'r offer recordio'n cael ei ddarparu, a’r opsiwn i weithio o swyddfeydd Telesgop yn Stiwdios y Bae, Abertawe wedi i sefyllfa'r pandemig wella.

Os am ymgeisio ar gyfer y swydd, anfonwch ebost, CV a ffeil mp3 munud o hyd o'ch llais yn cyflwyno’ch hunan wedi’i labeli ‘CAIS AM SWYDD TROI’R TIR/BWLETIN AMAETH' at info@telesgop.cymru, neu os am fwy o wybodaeth, ffoniwch 01792 82 45 67.

Telesgop are looking for an enthusiastic researcher / repoter with an interest in agriculture, countryside and food for their Troi’r Tir and Bwletin Amaeth programmes for BBC Radio Cymru.

Manylion Ychwanegol

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Swydd Ddisgrifiad  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)