Ymgynghorydd Gwasanaeth

Trosolwg

Er mwyn cyflawni ei huchelgais o barhau ymysg y 30 o brifysgolion gorau, mae angen gweithlu gwasanaethau proffesiynol ar Brifysgol Abertawe. Rhaid i'r gweithlu hwnnw feddu ar y sgiliau amrywiol i...

Cyflogwr: Prifysgol Abertawe

Cyflog: £18,777 - £20,989 y Flwyddyn

Dyddiad Cau: 20/08/2018 (334 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Prifysgol Abertawe Campws y Bae, Ffordd Fabian Abertawe, Abertawe, Cymru SA1 8EP

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

Ffôn: 01792 295138

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Ymgynghorydd Gwasanaeth (cyfnod absenoldeb mamolaeth)

£18,777 - £20,989 y Flwyddyn

Lleoliad: Campws y Bae

Er mwyn cyflawni ei huchelgais o barhau ymysg y 30 o brifysgolion gorau, mae angen gweithlu gwasanaethau proffesiynol ar Brifysgol Abertawe. Rhaid i'r gweithlu hwnnw feddu ar y sgiliau amrywiol i sicrhau y gall gyflawni rhagoriaeth drwy systemau a phrosesau effeithlon ac effeithiol sy'n manteisio ar ddatblygiadau technolegol.

Mae llyfrgelloedd y Brifysgol yn ganolog i brofiad y myfyrwyr a'r staff. Rydym yn rhoi pwyslais mawr ar ddarparu gwasanaeth ardderchog i gwsmeriaid, amrywiaeth o amgylchoedd darllen/astudio a mynediad hawdd i amrywiaeth o adnoddau dysgu a gwybodaeth. Bydd deiliad y swydd yn gweithio yn y Tîm Gwasanaeth Cwsmeriaid sy'n gyfrifol am staffio pwyntiau gwasanaeth, ateb ymholiadau a datrys problemau sy'n ymwneud ag amrywiaeth eang o bynciau ar draws holl wasanaethau'r Gwasanaethau Gwybodaeth a Systemau (GGS), gan gyflawni'r holl waith sy'n ymwneud â benthyca deunyddiau'r llyfrgell a gwaith ystafell gefn sy'n cefnogi darpariaeth gwasanaethau rheng flaen.

Mae Desg y Llyfrgell ar agor yn ystod tymhorau'r Brifysgol rhwng 8am a chanol nos, saith niwrnod yr wythnos, a bydd y rôl yn cynnwys gweithio'n rheolaidd ar nosweithiau, penwythnosau a gwyliau banc, yn ystod yr holl oriau agor, pan ddisgwylir i ddeiliad y rôl arwain wrth sicrhau ansawdd a chysondeb o ran darparu gwasanaethau.

Lleolir y swydd yn Llyfrgell Campws y Bae, ond disgwylir i ddeiliad y swydd weithio ar draws safleoedd y Brifysgol yn ôl yr angen. Bydd gan ddeiliad y swydd ymagwedd hyblyg ac addasadwy tuag at batrymau gwaith, a allai gynnwys gweithio oriau ansafonol i gyflawni gweithgareddau'r Gwasanaethau Gwybodaeth a Systemau, gan gynnwys Diwrnodau Agored, Wythnos Gyrraedd y Myfyrwyr a digwyddiadau allweddol eraill y Brifysgol.

Gwybodaeth Ychwanegol

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â naill ai Sarah Jones drwy e-bostio sarah.m.jones@abertawe.ac.uk neu Paul Johns yn p.johns@abertawe.ac.uk

Dyddiad cau: Llun 20fed Awst 2018

Dyddiad llunio rhestr fer: Llun 27fed Awst 2018

Dyddiad cyfweliadau: I'w gadarnhau

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*