Tiwtor / Asesydd Gofal Plant

Trosolwg

Mae Adran Prentisiaethau’r Urdd yn chwilio am unigolyn brwdfrydig, profiadol, a chymwys i ymuno â’r Adran Prentisiaethau fel Tiwtor / Asesydd Gofal Plant.

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Cyflog: Graddfa 4 : £24,477 (Pwynt 1) - £27,401 (Pwynt 4)

Dyddiad Cau: 19/01/2022 (2 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

Ystyriwn geisiadau o ar draws Gymru

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Catrin Davis

E-bost: danfonwch e-bost

Disgrifiad

Teitl y Swydd: Tiwtor / Asesydd Gofal Plant (Adran Prentisiaethau)

Math o gontract: Llawn amser (35 awr yr wythnos)

Graddfa: Graddfa 4 : £24,477 (Pwynt 1) - £27,401 (Pwynt 4)

Lleoliad: Ystyriwn geisiadau o ar draws Gymru

Amdanom ni

Mae’r Urdd yn fudiad sy’n parhau i dyfu ac arloesi, ac yn un o’r cyflogwyr mwyaf sy’n gweithredu trwy'r Gymraeg. Fe sefydlwyd yn 1922, ac erbyn heddiw cyflogir dros 300 o staff, bron 55,000 o aelodau, 10,000 o wirfoddolwyr a throsiant o £10m. Byddwn yn dathlu ein pen-blwydd yn 100 yn 2022 gan weithio gydag ein haelodau a’n gwirfoddolwyr ynghyd ac amryw o bartneriaid sy’n cynnwys Llywodraeth Cymru, S4C, BBC, Undeb Rygbi Cymru, Cymdeithas Pêl-droed Cymru, Canolfan Mileniwm Cymru, Stonewall Cymru, Chwaraeon Cymru, Ysgolion a Cholegau Cymru.

Y Swydd

Mae Adran Prentisiaethau’r Urdd yn chwilio am unigolyn brwdfrydig, profiadol, a chymwys i ymuno â’r Adran Prentisiaethau fel Tiwtor / Asesydd Gofal Plant.

Am fwy o fanylion, cysylltwch â Catrin Davis (Pennaeth Prentisiaethau) neu Gary Lewis (Cyfarwyddwr Chwaraeon a Phrentisiaethau).

catrindavis@urdd.org
gary@urdd.org

Anfonwch Ffurflen Gais yr Urdd ar e-bost at swyddi@urdd.org

Dyddiad Cau - 19/01/22

Dyddiad Cyfweld - 24ain neu'r 25ain o Ionawr, 2022

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Disgrifiad Swydd  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Gais  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Cyfle Cyfartal  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)